Gå videre til innhold
Samskipnaden fjerner depositumskrav og tilbakebetaler 20 millioner kroner til studentene
Samskipnaden fjerner depositumskrav og tilbakebetaler 20 millioner kroner til studentene

Pressemelding -

Samskipnaden gir 20 millioner tilbake til studentene

Norges arktiske studentsamskipnad avvikler depositumsordningen ved leie av studentboliger.

Dagens etablerte praksis, med innbetaling av depositum på én felles konto som ikke er blandet inn i vårt regnskap, viser seg ikke å være i tråd med dagens regelverk.

- Korrekt håndtering av innbetalt depositum har vært tatt opp flere ganger i Samskipnadsrådet og økonomiutvalget i samskipnadene. Det har vist seg at det ikke har vært mulig for bankene å tilby en løsning med felles konto som er i samsvar med regelverket, sier administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad, Hans Petter Kvaal.

- Samskipnaden har om lag 20 millioner kroner på depositumkontoen. Depositumsordningen fjernes med virkning fra 1. november, og innbetalt depositum skal tilbakebetales til våre leietakere senest innen utløpet av nåværende kontrakt, sier Kvaal.

Daniel Masvik er student og nyvalgt styreleder i Samskipnaden, og mener at dette er en flott sak å starte sitt styrelederverv med.

- Avvikling av dagens depositumsordning vil oppleves som positivt for våre leietakere, og med dette tiltaket hensyntar vi også studentenes økonomiske situasjon, sier den nyvalgte styrelederen. - I tillegg til at dette kommer på et gunstig tidspunkt, ved økning i kostnadsnivået på mange områder samtidig, er også bortfall av depositum en ekstra fordel ved å velge studentbolig, legger Masvik fornøyd til.

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Kontakter

Daniel Hansen Masvik

Daniel Hansen Masvik

Pressekontakt Styreleder Norges arktiske studentsamskipnad 984 63 490
Isabell Bjørkli Larsen

Isabell Bjørkli Larsen

Kommunikasjonsrådgiver +47 92 26 38 09

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet, Fagskolen og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge