Gå videre til innhold
​Norges arktiske studentsamskipnad satser stort i Longyearbyen.
​Norges arktiske studentsamskipnad satser stort i Longyearbyen.

Pressemelding -

Samskipnaden har store planer i Longyearbyen

I styremøte 1. mars ble bygging av Elvesletta studentboliger på Svalbard vedtatt. Samskipnaden skal dermed i gang med å sette opp nye studentboliger sentralt i Longyearbyen. Når disse står klar, vil Samskipnaden avvikle Nybyen studentboliger som ligger i skredutsatt område. 

Etter skredrapporten fra 2016 fremkommer det at Nybyen studentboliger ligger i rød sone, og dette gjør at Samskipnaden må tenke nytt om våre eksisterende boliger i Nybyen. "Den siste tiden har vi måttet evakuere beboere oftere og oftere, og dette er ikke forenelig med den tryggheten vi ønsker å sikre for våre studenter." sier administrerende direktør Hans Petter Kvaal

Flere studenter vil til Svalbard

Arktiske studier øker i popularitet, og Unis øker sin aktivitet på Svalbard. Samskipnaden legger dermed til rette for at en økt tilstrømming av studenter kan skje. Med et praktbygg midt i Longyearbyen sentrum åpner vi opp og utvide sentrumsområdet,og plasserer studentene i kjernen av byen.

Arkitektkonkurranse og miljøfokus

Samskipnaden har i forkant av styrevedtaket gjennomført en arkitektkonkurranse med tre store arkitektbyråer hvor vi etterspurte tegninger som skulle vise gode boløsninger for studenter. Etter funksjonskrav utformet av studenter tilknyttet UNIS, Samskipnaden og lokalstyret i Longyearbyen utarbeidet konkurransedeltakerne tre fullgode eksempler på hvordan Elvesletta studentboliger kan utformes. Det var vanskelig å ta et valg, men lokal tilhørighet, kjennskap til samskipnadens behov og fokuset på studentvelferd var det som tippet vektskålen. 

AT plan og arkitektur leverte det beste forslaget. Og disse kjenner Samskipnaden godt fra byggingen av Dramsvegen Panorama studentboliger i Tromsø. "Vi er veldig glad for å fortsette samarbeidet med det arkitektbyrået som kjenner studentene våre best" sier styreleder Johannes Utvåg.

For å gjøre vårt fotavtrykk så lite som mulig på Svalbard har vi engasjerer en miljøkonsulent for å følge byggeprosjektet i planleggingsfasen. "Dette gjør vi for å se på alternative løsninger, og for å tenke nytt rundt energibehovet" sier administrerende direktør Hans Petter Kvaal.

Byggestart

Lokalstyret på Svalbard, studenter og en egen styringsgruppe intern i samskipnaden har jobbet tett sammen i utarbeidelsen av forprosjektet og de videre planene. Tomten står klar, vi kan nesten ikke vente med å starte.

Norges arktiske studentsamskipnads styre. I forgrunnen f.v Hans Petter Kvaal, administrerende direktør, Johannes utvåg, styreleder.

Bak f.v Karin Lilleseth, Wenche Jacobsen, Steffen Eriksen Haneboe, Vibeke Guddingsmo, Dan Terje Nytrem, Merete Danilof og Vetle Langedahl.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Kontakter

Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20
Grete Sterri Kristoffersen

Grete Sterri Kristoffersen

Pressekontakt Administrerende direktør Ledelse 415 48 541
Daniel Hansen Masvik

Daniel Hansen Masvik

Pressekontakt Styreleder Norges arktiske studentsamskipnad 984 63 490

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet, Fagskolen og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge