Gå videre til innhold
Illustrasjonsfoto. Slik kan det se ut år Samskipnadens studentboliger i Havnegata 11 står klar.
Illustrasjonsfoto. Slik kan det se ut år Samskipnadens studentboliger i Havnegata 11 står klar.

Pressemelding -

Samskipnaden plasserer studentene i hjertet av Harstad sentrum

Endelig skal Samskipnaden realisere et av organisasjonens mest spennende boligprosjekt noensinne. En studentbolig på kaikanten, som setter studenten midt i hjertet av Harstad sentrum. Noe som vil løfte hele Universitets tilstedeværelse i Harstad og som legger til rette for et mer aktivt campus for studentene.

       "Dette prosjektet betyr så mye mer enn antall hybler vi skal bygge. Vi setter studenten midt i sentrum, og jeg er overbevist om at dette kommer til å gjøre noe med bybilde og attraktiviteten til Harstad som studentby” sier en fornøyd administrerende direktør i Samskipnaden, Hans Petter Kvaal.

Lang prosess – glad alle parter er enig

Allerede i 2016 gikk vi Samskipnaden ut med gladmelding til studenter i Harstad om at det var tildelt midler til å bygge studentboliger i Havnegata II. I 2019 trodde vi at spaden skulle settes i jorda sommeren 2020.

Nå er Samskipnaden og Statsbygg enig om tomta. Og det er kun formaliteter igjen før den endelige avtalen ferdigstilles.

Neste steg er ny reguleringsplan og Samskipnaden vil samarbeidet tett med både UiT og Harstad kommune for å planlegge dette så godt som mulig. Byggeprosessen estimeres å starte våren/sommeren 2022.

       «Uten både Stortingsrepresentant – Kent Gudmundsen, som har sørget for bevilgninger og kommunen som har jobbet aktivt for å legge forholdene til rette i Harstad, hadde ikke dette blitt noe av. Dette er et prosjekt vi alle sammen kan være stolt av» fortsetter Kvaal.

Involvere studenter

Nå skal det settes ned en gruppe som skal se på de ulike behov og ønsker som fins for de nye studentboligene. Og Samskipnaden ønsker et tett samarbeid med studenter i dette arbeidet, for å sikre at studentperspektivet er med allerede før første spadetak. UiT, Statsbygg og Harstad kommune vil også naturlig involveres i dette arbeidet.

Kompakt campus

Realiseringen av Havnegata 11 er en viktig del av utviklingen av Harstad sentrum, og det vil plassere studentene midt i hjertet av campus – noe som garantert vil gjøre noe med byen. Det er gitt tilskudd til å bygge 120 hybelenheter, men bygget kan også romme andre fasiliteter for studentene.

Studentboliger nært universitetscampuser er noe både Samskipnaden og UiT vet at studenter ønsker seg. Havnegata studentboliger kan nesten ikke komme nærmere forelesningssalen.

--

Fakta:

Det er gitt tilskudd til å bygge 120 hybelenheter

1.etasjen kunne brukes som en del av Campus Harstad, Samskipnaden ønsker å legge til rette for gode sosiale rom på campuset tilknyttet boligen.

Byggestart estimeres til vår/sommer 2022

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Kontakter

Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet, Fagskolen og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad

Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge