Gå videre til innhold
Hans Petter Kvaal takker av som administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad
Hans Petter Kvaal takker av som administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad

Pressemelding -

Samskipnadens direktør takker av

Hans Petter Kvaal, administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad, har sagt opp stillingen sin etter 14 år i studentenes tjeneste.

Gjennom sine 14 år i Samskipnaden har Kvaal bidratt til å bygge en robust organisasjon som er rustet for framtiden. Han har jobbet iherdig med å styrke og forbedre studentvelferden for studenter i landsdelen.

Kvaal har ledet Samskipnaden gjennom tre fusjoner, en pandemi og flere strategiske endringer og omorganiseringer. Hans store fokus på bygging av nye studentboliger har vært med på utviklingen av både studentbyer og lokalsamfunn.

Gjennom hans ledelse har bedriften vokst fra Studentsamskipnaden i Tromsø til Norges arktiske studentsamskipnad med tilstedeværelse også i Alta, Hammerfest, Narvik, Harstad og Svalbard.

Han har ledet organisasjonen gjennom sterk vekst og utvidelse, og har vært avgjørende for å skape en sterk merkevare og å opprettholde evnen til å levere kvalitetstjenester til studenter.

- Jeg har jobbet for å tilgjengeliggjøre og kvalitetssikre Samskipnadens tjenester og tilbud og er stolt over det vi har oppnådd. Samskipnaden er i dag en solid bedrift med fokus på å tilby studenter de samme gode tjenestene, uansett hvilken campus de tilhører. Gjennom visjonen For studenten skal det ikke være noen tvil om prioriteringen, sier Kvaal.

Ingen enkel beslutning

- Det har ikke vært noen enkel beslutning, men jeg kjenner at der organisasjonen er nå, er dette det riktige tidspunktet. Det å starte på noe som jeg ikke kan fullføre, føles feil, fortsetter Kvaal. Samskipnaden er en fantastisk arbeidsplass og jeg har hatt 14 flotte år som administrerende direktør - en jobb som har vært i kontinuerlig endring, akkurat som det skal være.

Samskipnaden har foretatt betydelige investeringer under Kvaals ledelse.

- 1,6 investerte milliarder over de siste 8 år! Hvem vil være med på å gjør det samme i de neste åtte, spør han retorisk.

Veien videre

Styreleder i Samskipnaden, Daniel Hansen Masvik, skal utpeke et innstillingsutvalg som han skal samarbeide med i rekrutteringsprosessen frem til ansettelse av ny direktør.

- Det var med vemod at jeg mottok Hans Petter Kvaals oppsigelse. Vi har utvilsomt vært heldig med direktøren som har ledet oss gjennom store endringer gjennom sine 14 år. Hans Petter har vært en fantastisk leder og en viktig mentor for meg og de andre styrelederne som har vært så heldig å jobbe med han, sier styreleder.

- Samtidig er vi i en brytningstid, og jeg har full forståelse for at han velger å gå nå. Vi skal i gang med mange store oppgaver, som blant annet ny bærekraftstrategi og økende nasjonalt samarbeid. Vi skulle gjerne sett at han ledet oss trygt gjennom dette. Samtidig er det en spennende tid videre, og nå skal vi ha fokus på å finne den riktige personen som skal overta en av landsdelens viktigste og beste jobber, poengterer Masvik.

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Kontakter

Daniel Hansen Masvik

Daniel Hansen Masvik

Pressekontakt Styreleder Norges arktiske studentsamskipnad 984 63 490

Relatert innhold

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet, Fagskolen og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge