Gå videre til innhold
Grønn strøm på alle Samskipnadens studentboliger
Grønn strøm på alle Samskipnadens studentboliger

Pressemelding -

Studenter sparer 11.000 tonn CO2 med Samskipnadens nye kraftavtale

Norges arktiske studentsamskipnad har inngått kraftavtale med opprinnelsesgaranti. All strøm våre studenter bruker kommer fra 100% fornybar energi og er 100% vannkraft. I følge Ishavskrafts beregninger betyr dette at våre studenter sparer klimaet for 11675,4 tonn CO2-utslipp i året!

Samskipnaden strømavtale sikrer for eksempel at 100 % av strømforbruket i studentboligene i Tromsø, Alta, Hammerfest, Narvik og Harstad kommer fra fornybare, miljøvennlige kilder. Strømforbruket i studentboligene vil dermed ha null karbonavtrykk, og bidra til utvikling av mer miljøvennlig, fornybar energi. 

Dette er svært viktig med tanke på å begrense de globale klimautfordringene vi opplever i dag, og dagens studenter stiller krav til grønne alternativer sier Sebastian Henriksen, nestleder i Samskipnadens styre.

Eiendomssjef Tove Trondsen er svært fornøyd med at man gjennom opprinnelsesgarantisertifikatet er garantert grønn strøm. At vi som en av Nord-Norges største organisasjoner tar bærekraftige valg er en selvfølge.

Avtalen med Ishavskraft ble underskrevet mandag 21.oktober og trer i kraft fra 01.01.2020

Fornybar strøm er dokumentert med opprinnelsesgarantier i henhold til Energiloven. Utslipp av klimagasser måles i CO2. Tall er estimert ut fra forbruk i 2018.

Grønne sertifikater er en støtteordning for utbygging av fornybar energi. Ordningen administreres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Emner

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Kontakter

Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20
Grete Sterri Kristoffersen

Grete Sterri Kristoffersen

Pressekontakt Administrerende direktør Ledelse 415 48 541
Daniel Hansen Masvik

Daniel Hansen Masvik

Pressekontakt Styreleder Norges arktiske studentsamskipnad 984 63 490

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet, Fagskolen og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad

Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge