ThinkX – et nordisk VIP-seminar om å tenke nytt med Singularity University og SAP

Dato 12. mars 2018 09:00 – 13. mars 2018 16:30

Sted Clarion Hotel Sign, Stockholm

Digitaliseringen går raskere og raskere, og stiller dermed høyere krav til oss. Vi må følge med og forandre organisasjonene våre, lære opp våre ansatte og bruke den rette teknologien. Dette krever at vi ser bort fra vanlige tenkemåter og kombinerer ulike typer teknologi. Først da vil det være mulig å tenke eksponentielt og gjøre de virkelig store innovasjonssprangene. Har man det rette verktøyet på plass, kan man gå direkte til handling og få tankene og ideene ut i virkeligheten.

Derfor arrangerer vi ThinkX, et to-dagers seminar med SAP og Singularity University, sammen med partnere Intel, Deloitte, Hewlett-Packard Enterprise og Tele2.

Deltakerne vil være bedriftsledere, IT-ledere og politikere fra hele Norden som inviteres eksklusivt til arrangementet. Hensikten er å utforske nye terreng og tenke eksponentielt. Ved hjelp av Singularity Universitys innovasjonsplattform overfører vi senere tankene til praksis, med konkrete tilnærminger til digitalisering.

Under ThinkX vil fageksperter snakke om fremtidens handel, den fjerde industrirevolusjonen (industry 4.0), digital produksjon, blockchain, maskinlæring, nettverkssikkerhet, kunstig intelligens og analyse.

Foredragsholderne er både forretningsledere og eksperter fra Nordea, Nordnet, Klarna, IKEA, SKF, Northvolt og Hemköp.

Er du i en lederstilling og synes dette høres spennende ut?

Registrer deg her for å få en VIP-invitasjon.

Emner

 • Datasikkerhet

Kategorier

 • sap
 • singular university
 • intel
 • ai
 • kunstig intelligens
 • blockchain
 • thinkx
 • deloitte
 • hpe
 • hewlett packard enterprise
 • internet of things
 • tingenes internett
 • innovasjon
 • tele2

Pressekontakt

Susanne Kapfer

Pressekontakt Director Nordic Communications +46733587798

Ingrid Helsingen Warner

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver/pressekontakt, Leidar 0047-94878886