Pressemelding -

Sariba inngår partnerskap med WorkForce Software

Det er med stor glede vi kan annonsere at vi har inngått et partnerskap med det innovative selskapet WorkForce Software; en SAP-partner innen tid, fravær, skiftplanlegging og bemanning.

Vi i Sariba er opptatt av å kunne gi deg helhetlige og smarte HR-løsninger som dekker alle dine behov innen HR, og med dette som bakteppe vi har valgt å satse fullt og helt på SAP sine HR-løsninger.

WorkForce Software og SAP

WorkForce Software og SAP har hatt et vellykket partnerskap i over ti år. WorkForce Software er den første globale leverandøren av løsninger for administrasjon av arbeidsstyrken med integrerte funksjoner for medarbeideropplevelse. Løsningen er anerkjent av Nucleus Research 2022 Workforce Management Technology Value Matrix som markedsleder og med sin effektivitet, funksjonalitet og brukervennlighet i løsningene, tilpasser selskapets WorkForce Suite seg til hver organisasjons behov – uansett regler for avlønning, arbeidstidsbestemmelser og arbeidsplaner. Samtidig leverer de en banebrytende medarbeideropplevelse på det tidspunktet og det stedet arbeidet skjer.

SAP Time and Attendance Management fra WorkForce Software

SAP Time and Attendance Management fra WorkForce Software optimaliserer planleggingen av arbeidsstyrken og gir en rask avkastning på investeringen, og med SAP Workforce Forecasting and Scheduling fra WorkForce Software kan organisasjoner øke de ansattes produktivitet og muliggjøre nøyaktig rapportering av lønnskostnader, fremmøte, fravær og samsvar med regelverket. Med begge løsningene fullt integrert i SAP SuccessFactors, gir det en sømløs brukeropplevelse for både ansatte og arbeidsgivere.

Alt du trenger innen tid

Marita Johansen, som har arbeidet mer enn 20 år innen fagområet tid i Sariba, har følgende å si om partnerskapet:

«Det gleder meg at vi har inngått dette samarbeidet med WorkForce Software. Dette vil gi enda flere av våre kunder alt det de har behov for innen tidområdet. Løsningen er utrolig brukervennlig, og den får selv det mest komplekse regelverket til å fremstå som svært enkelt. Vi i Sariba er opptatt av å kunne levere en helintegrert HR-løsning til våre kunder, og med SAP Time and attendance by WorkForce Software gjør vi nettopp dette. Jeg gleder meg til å vise frem løsningen; den er rett og slett fantastisk».

Tenk nytt rundt dine forretningsprosesser

«Partnerskapet mellom Sariba og WorkForce Software gjør at vi raskt kan støtte ulike typer organisasjoner når de skal tenke nytt rundt sine forretningsprosesser og ikke minst kommunikasjon med sine ansatte. Å levere en god opplevelse for de ansatte er avgjørende for å sikre det viktige forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Bedrifter fokuserer nå på denne transformasjonen og implementerer moderne løsninger for administrasjon av arbeidsstyrken som en del av et digitalt arbeidsplassinitiativ», sier Steve Tonks, senior vice president EMEA hos WorkForce Software.

«SAP og WorkForce Software skaper en integrert medarbeideropplevelse som er i sanntid og sømløs, samtidig som den løser de komplekse behovene for tidsregistrering og samsvar med regleverket i virksomheten. Og sammen med Sariba som forplikter seg til å levere en fullt integrert HR-løsning, vil organisasjoner få muligheten til å låse opp potensialet til arbeidsstyrken sin».


English version:

Sariba enters partnership with WorkForce Software

We are happy to announce our newly formed partnership with WorkForce Software.

At Sariba, we are committed to providing holistic and smart HR solutions that meet all our customers HR needs and covers all of their HR processes. This is why we have chosen to focus entirely on SAP's HR solutions or solutions that are well connected with SAP’s products.

WorkForce Software and SAP have enjoyed a successful partnership for over ten years. WorkForce Software is the first global provider of workforce management solutions with integrated employee experience capabilities. Recognised by Nucleus Research 2022 Workforce Management Technology Value Matrix as the leader for the efficiency, functionality, and usability of its solutions, the company’s WorkForce Suite adapts to each organisation’s needs—no matter how unique their pay rules, labour regulations, and schedules—while delivering a breakthrough employee experience at the time and place work happens.

SAP Time and Attendance Management by WorkForce Software optimises workforce planning delivering a rapid return on investment, and with SAP Workforce Forecasting and Scheduling by WorkForce Software, organisations can increase employee productivity and enable accurate reporting of labour costs, attendance, absence, and compliance. With both solutions fully integrated within SAP SuccessFactors, it provides a seamless user experience for both employees, and employers.

Marita Johansen, who has worked for more than 20 years with time management in Sariba, has the following to say about the partnership:

"It gives me great pleasure that Sariba have entered this partnership with WorkForce Software. This will give our customers with more complex workforce management needs everything necessary to optimise their workforce, protect against compliance risks, and increase employee engagement. At Sariba, we are committed to delivering a fully integrated HR solution to our customers, and with WorkForce Software we do just that. I look forward to delivering this solution to our customers; it's simply amazing."

“The partnership between Sariba and WorkForce Software allows us to quickly support global organisations as they reimagine their business processes and communications with their employees. Delivering the best experiences to employees is paramount to securing the important relationship between employer and employee. Companies embrace this existing transformation and implement modern workforce management solutions as part of a digital workplace initiative will lead their industries,” says Steve Tonks, Senior Vice President EMEA at WorkForce Software. “SAP and WorkForce Software create an integrated employee experience which is instant and seamless, while solving the complex time & attendance and payroll compliance needs of the business. And with Sariba committed to delivering a fully integrated HR solution, organisations will unlock the potential of their workforce”.


Related links

Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • sariba people centric
  • employee experience
  • hr-system
  • hr
  • sap hr
  • workforcesoftware

Sariba AS er et konsulenthus som lever av å gjøre hverdagen enklere og bedre ansatte, ledere og for deg som jobber innen HR. Dette gjør vi ved å levere produkter, tjenester og rådgivning innen HR-Strategi, HR-Prosesser og HR-Teknologi.

Vi startet opp i år 2000 og har i år 22 årsjubileum. Det er vi selvsagt veldig stolte av. Vi kan, med hånden på hjertet si, at vi i løpet av de to siste tiårene har opparbeidet oss verdifull dybde- og breddeerfaring innen HR-faget. Vi har vært med på hele digitaliseringsreisen og kjenner derfor til de utfordringene dette har gitt, samt hvilke enorme gevinster de som har deltatt på reisen har høstet.

Kontakter

Marita Johansen

Consultant Manager Projects 99399586 LinkedIn profil

Maja Edborg-Torjussen

Pressekontakt Marketing Manager 91759713

Relatert innhold