Pressemelding -

Elektroniske vern med innebygget jordfeilbeskyttelse

Schneider Electric lanserer nye elektroniske vern for Compact NSX effektbrytere - nå med innebygget jordfeilbeskyttelse.

Som et ledd i en kontinuerlig prosess med å utvikle sikre og mer effektive løsninger, lanserer nå Schneider Electric nye varianter av Micrologic elektroniske vern med innebygget jordfeilbeskyttelse for Compact NSX effektbrytere.

Micrologic vernene er fra før kjent for sine egenskaper for å ivareta sikker beskyttelse mot kortslutning og overlast i alle applikasjoner. I tillegg har vernene innebygget energimåling og mulighet for kommunikasjon.

Jordfeilbeskyttelse, enten i form av utkobling eller varsling, er en viktig del av beskyttelsen i en elektrisk installasjon. 

Den tradisjonelle måten å løse dette på, er enten ved hjelp av tilleggsmoduler påmontert effektbryteren eller som eksterne releer.

Ved å integrere jordfeilbeskyttelsen direkte i det elektroniske vernet oppnås følgende fordeler:

 • Plassbesparelse (samme fysiske mål som for bryter uten jordfeilbeskyttelse)
 • Redusert montasjetid
 • Økt sikkerhet ved at jordfeilbeskyttelsen benytter samme, selvtestende vernsløyfe som vernet for øvrig
 • Ved oppgradering: gjenbruk av montasjeplater, frontplater, tilkobling og tilleggsutstyr.

Micrologic vernene med integrert jordfeilbeskyttelse leveres i følgende varianter og funksjoner:

Micrologic 4 : jordfeil, overlast, kortslutning

Micrologic 7: jordfeil, overlast, kortslutning, måling og kommunikasjon

Både Micrologic 4 og 7 leveres som jordfeilvarsling/alarm eller brytefunksjon, med justerbar følsomhet og tidsforsinkelse, mulighet for å slå av jordfeilfunksjonen, og lokal trip-test og indikasjon.

For mer informasjon, se våre hjemmesider:

Eller kontakt Schneider Electrics kundesenter: https://www.se.com/no/no/work/support/

Emner

 • Energispørsmål

Kategorier

 • energi
 • energieffektivisering
 • energistyring
 • energy
 • energieffektivitet
 • sikkerhet
 • schneider electric

Schneider Electric – Life Is On

Schneiders formål er å legge til rette for at hver og en av oss skal få mest mulig ut av energien og ressursene våre, og vi ønsker å være en brobygger for fremgang og bærekraft for alle. Vi kaller dette Life Is On.

Vårt oppdrag er å være din digitale partner for bærekraft og effektivitet. Vi driver digital transformasjon med innovativ teknologi, sanntidsovervåking, programvare og tjenester i integrerte løsninger for bygg, bolig, datasentre, infrastruktur og industri. Vi er det mest lokale av globale selskaper og vi jobber for åpne standarder og partnerskapsøkosystemer. Dette er viktige drivere for våre felles formål og verdier, med hovedvekt på «inclusive» og «empowered».

www.se.com/no

Følg oss på sosiale medier:
På Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube

Kontakter

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687