Gå videre til innhold
Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge
Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge

Pressemelding -

Energieffektivisering i sentrum i felles energisatsning

En ny rapport lansert av NHO og LO onsdag 26. mai peker på et potensial for energieffektivisering på 37TWh i 2050. Det kan realiseres med dagens teknologi, med økt komfort og helsegevinst.

Schneider Electric Norge har vært med i prosessen med å stake ut Norges kurs for en bærekraftig og verdiskapende industri. Innsatsen konkretiserer seg i rapporten «Felles energi og industripolitisk plattform», som ble lansert av NHO og LO i slutten av mai 2021.

At Norge som nasjon står overfor en stor omstilling, har vært diskutert med tidvis høy grad av konflikt i tidligere debatter. Rapporten fokuserer på mulighetene for å forene lønnsomhet og miljøtankegang.

Bærekraft = Lønnsomhet og vekst

- Bærekraftig utvikling går hånd-i-hånd med økonomisk utvikling. I energieffektivisering av boligmarkedet alene anslås det at det ligger et potensial på 45 000 nye arbeidsplasser, påpeker Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge, som deltok i konferansen da rapporten ble offentliggjort.

- At rapporten er utviklet i samarbeid mellom partene, gir en utrolig kraft og mulighet for bred politisk tilslutning. Så vi håper på faktiske tiltak i nær fremtid, fastslår hun.

En første plass vi ikke ønsker

- Med lave energikostnader, ligger Norge på verdenstoppen når det kommer til sløsing med elektrisk energi. Vi kan som nasjon skape energioverskudd til kraftintensiv industri kun gjennom større energieffektivitet. Merk at dette ikke handler om sparedusjer eller 18 grader i stuen. Vi kan beholde og skape enda mer komfort, samtidig som vi reduserer forbruket gjennom smart energistyring. På dette området handler det aller mest om å «sette i gang», sier Nystrøm.

Fremtidens industri er energieffektiv

«Felles energi og industripolitisk plattform» bringer nyhetsverdi gjennom sitt fokus på energieffektivitet.


Med dagens teknologi ligger det et enormt potensial i energibesparelser, både i husholdninger, næring og industrielle prosesser. Bygg alene står for 40 % av energiforbruket. I tillegg kan det effektiviseres i industriprosesser.

Norges andre største industribransje etter olje og gass, fiskeoppdrett, trenger sårt hjelp fra spesialister innen energi- og ressurseffektivisering:

- Et stort, lukket oppdrettsanlegg av den mest moderne sorten, basert på resirkulering av vann (RAS), forbruker generelt like mye strøm som en hel liten by, påpeker Karoline Nystrøm.
- Det sier seg selv at det ikke er nok å bruke fornybare energikilder. Det er utslagsgivende å utstyre Norges industrianlegg med dagens aller beste teknologi for energistyring og -distribusjon. Vi merker at etterspørselen øker, og med gode samarbeidspartnere er vi forberedt på å hjelpe blant annet bransjen med å vokse bærekraftig, påstår Nystrøm.

Poja Saleh, daglig leder i tavlebyggerfirmaet Enira
Poja Saleh, daglig leder i tavlebyggerfirmaet Enira, som er EcoXpert-partner av Schneider Electric

Strategisk og viktig med gode samarbeidspartnere
Elektrobransjen opplever økt etterspørsel etter grønnere løsninger. Flere og flere aktører tørster etter kompetansebygging og solide partnere for å levere verdens mest fremtidsrettede teknologi.

Tavlebyggerfirmaet Enira, som nylig inngikk EcoXpert-partnerskapsavtale med Schneider Electric på Vestlandet, merker selv økt fokus på bærekraft:

- De store landsdekkende selskapene, både i bygge- og industribransjen, er ofte litt frampå, og de mindre følger etter, sier Poja Saleh, daglig leder i Enira.

- Vi i Enira har bærekraft som et punkt på sjekklisten vår når vi velger produkter og samarbeidspartnere. Vi har som ambisjon å få bærekraft inn i hele verdikjeden. Og dette stemmer også overens med vårt forretningsmessige mål om å bygge en organisasjon på strategier som fremmer selskapets levetid.

Bærekraft er for øvrig et av hovedpunktene i strategien til Ernströmgruppen, som Enira er en del av.

- Både samfunnet og kundene ser en verdi i det. Bærekraftsmålene til FN betyr for oss å levere intelligente løsninger som ikke bare distribuerer energi trygt, men også gir mulighet for å spare ved hjelp av IoT-baserte komponenter, poengterer Saleh.

- I tillegg tenker jeg at det er viktig med mangfold og vekst på en fornuftig måte, med fokus på verdiskapning i samfunnet. Vi allierte oss i utgangspunktet med Schneider Electric på grunn av den tekniske kvaliteten på deres løsninger, men også på grunn av det store omfanget med kompetansebyggende, skreddersydde kurs vi fikk tilbud om, og fordi vi deler de samme verdiene. Vi kan sammen bidra, avslutter han.

For ytterligere informasjon:

Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge, +47 98234894, karoline.nystrom@se.com

Poja Saleh, daglig leder i Enira, +47-47706000, ps@enira.no

Emner

Tags


Schneider Electric – Life Is On

Schneiders formål er å legge til rette for at hver og en av oss skal få mest mulig ut av energien og ressursene våre, og vi ønsker å være en brobygger for fremgang og bærekraft for alle. Vi kaller dette Life Is On.

Vårt oppdrag er å være din digitale partner for bærekraft og effektivitet. Vi driver digital transformasjon med innovativ teknologi, sanntidsovervåking, programvare og tjenester i integrerte løsninger for bygg, bolig, datasentre, infrastruktur og industri. Vi er det mest lokale av globale selskaper og vi jobber for åpne standarder og partnerskapsøkosystemer. Dette er viktige drivere for våre felles formål og verdier, med hovedvekt på «inclusive» og «empowered».

www.se.com/no

Følg oss på sosiale medier:
På Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube

Pressekontakt

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687
Karoline Nystrøm

Karoline Nystrøm

Pressekontakt Country President +47 98234894

Life Is On

Schneider Electric er en ledende spesialist innen digital utvikling av energistyring og automasjon i boliger, bygninger, datasentre, infrastruktur og industri.

Med global tilstedeværelse i mer enn 100 land er Schneider Electric den ledende aktøren innen energistyring - mellomspenning, lavspenning, sikker strømforsyning og automasjonssystemer. Vi tilbyr integrerte løsninger som sikrer effektivitet ved å kombinere energi, automatisering og programvare. Med vår åpne plattform samarbeider vi med et stort nettverk av partnere, systemintegratorer og utviklere i vårt verdensomspennende økosystem. Dette for å levere det beste innen sanntidskontroll og operativ effektivitet. Vi tror at dyktige medarbeidere og partnere gjør Schneider Electric til et fremragende selskap. Vi tror også at vår forpliktelse til innovasjon, mangfold og bærekraft sikrer at «Life is On», overalt, for alle, alltid.

Schneider Electric Norge
Sandstuveien 68
0680 Oslo