Pressemelding -

Fremtidens ladeanlegg for elbil på Toppenhaugen i Bærum

Høyt og fritt på Bærums Verk ligger Toppenhaugen Huseierforening. Her er det nylig etablert en toppmoderne ladeløsning, som gir alle 141 boenheter mulighet til egen ladestasjon. – Nå er vi godt forberedt på morgendagens bilpark, sier styreleder Eivind Lundqvist.​

Toppenhaugen Huseierforening ønsket å gi alle enheter mulighet til å opprette egen ladestasjon. Over 60 % av boligeierne har allerede valgt å slå til: - Dette gir oss en fantastisk god dekning, sier styreleder Eivind Lundqvist. Huseierforeningen har dessuten tilrettelagt for utvidelse: - Infrastrukturen i anlegget tåler en langt høyere kapasitet, dersom behovet melder seg i fremtiden, forklarer han.

Tenk verdiøkning

Huseierforeningen har tenkt riktig, i følge Kristoffer Seljehammer hos BlueTec AS. Med et stadig økende antall elbileiere mener han at etablering av lademulighet for alle boenheter er en smart investering: –Eiere av elbil utgjør i dag omlag 43 % av markedsandelen. Den samme gruppen representerer derfor en betydelig kjøpegruppe, også på boligmarkedet. Boliger med lademulighet blir med andre ord mer attraktive, sier han.

BlueTec har, i samarbeid med Schneider Electric, levert EVlink-ladeløsningen på Toppenhaugen.


«Elbil-eiere utgjør en betydelig kjøpegruppe på boligmarkedet, 

med 43 % av markedsandelen på nybil-kjøp.”

Kristoffer Seljehammer / BlueTec AS


Hva skjer når hele borettslaget vil lade samtidig?

Garasjeanlegg er som regel prosjektert for å gi energi til lys og stikkontakter. Det kan skape utfordring når mange vil lade samtidig: - På Toppenhaugen har vi unngått overbelastning av anlegget, ved å benytte dynamisk energistyring fra Schneider. Ladestasjonene kommuniserer med andre laster i bygget. Enkelt forklart utnyttes energien på best mulig måte, i forhold til hvor det er størst behov, forklarer Seljehammer.

Rettferdig fordeling av kostnader

Det er mange hensyn å ta ved etablering av ladeanlegg, og fordeling av energikostnader er ett av dem. Toppenhaugen har valgt Borettslad.no, som er en skybasert betalingstjeneste. Beboer og elbileier Sondre Qvist mener at betalingsløsningen bidrar til en rettferdig fordeling:

- Borettslad har ingen etableringskostnad eller faste utgifter for huseierforeningen. Strømforbruket på hver enkelt ladestasjon rapporteres inn til skyen, og sluttbruker blir fakturert direkte fra tjenesten. Slik sparer jo også huseierforeningen seg for ekstra regnskapsarbeid. Jeg er veldig fornøyd med ordningen, sier han.


Se video fra Toppenhaugens ladeanlegg her


Emner

  • Bygg, eiendom

Kategorier

  • automasjon
  • evlink
  • elbil
  • elbillader
  • digitalisering

Schneider Electric – Life Is On

I Schneider Electric mener vi at tilgang til energi og retten til digital utvikling er en grunnleggende menneskerett. Vårt mål er å få alle i stand til å gjøre mer med mindre ressurser, og med smart teknologi som effektiviserer driftsprosesser og reduserer energiforbruket sikrer vi at «Life is On» for Norge og resten av verden. Vi kombinerer innovativ teknologi, sanntidsovervåking, programvare og tjenester i integrerte løsninger for bygg, bolig, datasentre, infrastruktur og industri. Vi jobber for å utnytte mulighetene som ligger i et åpent, globalt og nyskapende samfunn som bygger på vår meningsfulle prestasjonskultur med hovedvekt på «inclusive» og «empowered».

www.se.com/no

Følg oss på sosiale medier:
På Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube

Kontakter

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687