Pressemelding -

Vil utvikle smartteknologiens muligheter

Schneider Electric inngår samarbeid med to av verdens ledende universiteter.

Gjennom å koble operasjonelle løsninger med smartteknologi, ønsker selskapet å forandre måten mennesker og organisasjoner forbruker energi på. Verdens ledende forskningsmiljøer er med på laget. 

Økende urbanisering, digitalisering og industrialisering over hele verden gir nye utfordringer og nye muligheter. Strategien til Schneider Electric er å fokusere på operasjonell intelligens, som er selskapets tilnærming til «Internet of Things, IoT». Målet er å bruke energien mer effektivt, forbedre prosessautomatisering i industrien, samt bidra til bedre beslutninger i næringslivet og i samfunnet generelt. 

Denne nye strategien, Life is On, har som mål å vise hvordan Schneider Electric støtter sine kunder rundt om i verden for at de skal nyttiggjøre seg selskapets ekspertise innen operasjonell teknologi (OT). Løsningen er å koble sammen operasjonell teknologi (OT) og informasjonsteknologi (IT). Denne tilnærmingen, som for Schneider Electric består i å bygge operasjonell intelligens, baserer seg på effektiviseringssløsninger for automatisering og prosessstyring, avanserte styresystemer og forebyggende vedlikehold. Dette vil føre til bedre servicehåndtering, dataanalyse og –tolkning, som danner grunnlaget for bedre beslutninger så vel hjemme som i fabrikker, datasentre, bygg og byer.

Industrisamarbeid
For å fremme IoT-løsninger og deres anvendelse, har Schneider Electric inngått et langsiktig og tett samarbeid med forskningskonsortiet Hong Kong University of Science and Technology - Massachusetts Institute of Technology (HKUST-MIT) Research Alliance Consortium.

Selskapet har også blitt valgt til å være med i styret til Industrial Internet Consortium (IIC) ved siden av ledende aktører som AT&T, Cisco, General Electric, IBM og Intel. Målet er å utvikle anbefalinger om industrispesifikasjoner og utvikle rammeverk som fremmer bruken av industriell IoT (IIoT).

Gjennom partnerskapsavtaler som de med Industrial Internet Consortium og HKUST-MIT, sikter Schneider Electric på å utvikle nye teknologier og tjenester som vil føre til smarte løsninger for effektivitet og nettilkobling samt hjelpe kundene takle fremtidens utfordringer.

For ytterligere informasjon:

Karoline Aasgaard, Marcom Manager,
mobil: 906 76 871, karoline.aasgaard@schneider-electric.com

Se også Schneider Electric-konsernets pressemelding på engelsk

Emner

 • Energispørsmål

Kategorier

 • smartteknologi
 • smartebyer
 • operasjonell intelligens
 • internet of things
 • energistyring
 • energieffektivitet
 • energi
 • energieffektivisering
 • iot
 • iiot
 • ot

Schneider Electric – Life Is On

Schneider Electric er den globale lederen innen energihåndtering og automatisering og hadde i 2014 en omsetning på 25 milliarder euro. Våre 170 000 medarbeidere betjener kunder i over 100 land. Vi hjelper dem å håndtere energi og prosesser på en sikker, pålitelig, effektiv og bærekraftig måte. Fra den enkleste bryteren til komplekse operative systemer skal vår teknologi, programvare og servicetjenester forbedre måten kundene våre styrer og automatiserer virksomhetene sine på. Vår nettilkoblede teknologi preger industrien, forandrer byer og beriker liv.
I Schneider Electric kaller vi det Life Is On.

www.schneider-electric.com/no.

Følg oss på sosiale medier:
På Twitter: @energieffektiv
På Facebook
På LinkedIn
Google+
På YouTube
På SE TV
Schneider Electric-blogg

Kontakter

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687