Pressemelding -

Bygger verdens mest miljøvennlige supply-skip

Siemens og Østensjø Rederi har utviklet et helt nytt dieselelektrisk fremdriftssystem som bruker mindre drivstoff og setter en ny miljømessig standard for offshore fartøyer. Det nye systemet gir lavere utslipp av både NOx og drivhusgasser også sammenlignet med dagens systemer med gassdrift.

Systemet skal monteres i et nytt skip som Østensjø Rederi nå bygger, og dette blir det første skipet i verden med det nyskapende systemet. 

- I fjor kom Østensjø Rederi til oss med forespørsel om å lage et helt nytt og innovativt fremdriftssystem for skipsindustrien. Målet var reduksjon av drivstoff forbruket og vesentlig reduksjon av miljøutslipp. Deres ambisiøse miljøkonsept ”MINDSET” passet som hånd i hanske med våre egne planer på dette området. Nå har vi lykkes, og den nye løsningen setter en ny internasjonal standard både med tanke på energiforbruk og miljøvennlighet, sier salgssjef Ketil Aagesen i Siemens.

Det nye skipet skal være ferdig september 2013, men den nye løsningen for fremdrift vil bli presentert på skipsmessen Nor-Shipping i slutten av mai i år.

Utviklet i Norge

Teknologien er utviklet av Siemens i Trondheim, og systemet vil være et alternativ til langt dyrere løsninger for offshore service fartøyer som for eksempel gassdrift.

Det nye systemet tar hensyn til en realistisk driftsprofil for offshore fartøyer hvor man tidligere ofte har sett bort i fra svært ugunstig energiforbruk og utslippsdata ved lave motorbelastninger.

- Vi har hatt et meget vellykket samarbeid med Siemens. Sammen har vi kommet frem til en løsning som gir oss tre gevinster på en gang. For det første er investeringen 50 millioner lavere i forhold til gassdrift som er en alternativ fremdriftsteknologi. For det andre reduseres drivstoff forbruket. Sist, men ikke minst, vi får et skip som er i verdensklasse når det gjelder miljø, sier viseadministrerende direktør Kenneth Walland i Østensjø Rederi.

Reduserer drivstoff forbruket

Den nye løsningen optimaliserer driften av fartøyet på en ny og helhetlig måte. Innovasjon og videreutvikling av det dieselelektriske systemet gjør dette mulig. Løsningen vil for et offshore fartøy redusere det totale energiforbruket med 15 prosent sammenlignet med dagens løsninger med dieselelektrisk fremdriftssystemer. I forhold til gassdrift (dual fuel) er energibesparelsen hele 23 prosent.

 

 

Betydelig reduksjon av drivhusgasser

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS i Trondheim som er en del av Sintef gruppen, har på oppdrag fra Siemens og Østensjø Rederi verifisert de miljømessige effektene av den nye løsningen. Og resultatene er oppløftende.

Det totale utslippet av NOx og drivhusgasser for det nye fartøyet er lavere enn for alle sammenlignbare fartøyer med diesel eller gassdrift. Sammenlignet med gassdrevne (dual fuel) offshore fartøyer med samme driftsprofil og som nå får CO2 fritak som følge av sin miljøprofil, viser beregningene totalt 27% lavere utslipp av drivhusgasser.

- Gjennom vårt eget konsept MINDSET er rederiets miljøsatsing helt sentral. Derfor er vi meget fornøyd at vi sammen med Siemens har lykkes med å utvikle en løsning som nå er best i bransjen på dette, sier Walland.

 

Les mer på:

www.siemens.no/presse

www.ostensjo.no

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Christian Jahr, informasjonssjef

Mob: +47 95 22 60 88, e-post: christian.jahr@siemens.com

 

Ketil Aagesen, salgssjef

Mob: +47 92 24 17 97, e-post: ketil.aagensen@siemens.com

 

Kenneth Walland, viseadministrerende direktør i Østensjø Rederi

Mob: +47 916 93 418, e-post: kenneth.walland@ostensjo.no

 


 

 

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • fremtiden er elektrisk

Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi og helse. Vi er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra vår grønne portefølje. I over 160 år har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har om lag 2200 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

 

 

Om Østensjø Rederi AS

Østensjø Rederi (www.ostensjo.no) er en ledende leverandør av offshore service tjenester. Rederiet opererer en flåte på totalt 31 moderne fartøyer, hvorav 21 slepe-/fortøyningsbåter, 10 offshore service fartøyer inkludert 1 boligfartøy. Selskapet har en sterk miljøprofil gjennom konseptet MINDSET – Marine Industri Superior Environmental Thinking. Hoveddelen av selskapets operasjoner er i Norge, Storbritannia og Irland. Selskapet har om lag 500 medarbeidere, hvorav flesteparten er norske sjøfolk. Hovedkontoret ligger i Haugesund. Les mer på: www.ostensjo.no

 

 

Kontakter

Stian Thorsrud

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør i Siemens Energy Pressekontakt +47 993 00 003

Britt Gabrielsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Siemens AS Pressekontakt +47 982 55 072