Pressemelding -

Statoil og Siemens inngår teknologisamarbeid

Statoil og Siemens inngår en samarbeidsavtale om teknologiutvikling, og vil i første omgang samarbeide om vindkraft, undervannsteknologi, elektroteknologi og energieffektivisering.

Et samarbeid mellom selskapene gir de beste forutsetninger for utvikling av fremtidig, banebrytende teknologi. Med utfyllende kompetanse på brukerbehov og teknologiske muligheter er ambisjonen å utvikle teknologiske løsninger som bidrar til å utvinne mer effektiv og miljøvennlig produksjon.

Strategisk fokus

Siemens er en leverandør for Statoil på en rekke områder som spenner fra automasjonsteknologi til offshore vindparker. Selskapene har allerede prosjekter hvor de samarbeider om teknologiutvikling, men partene ønsker nå å satse ytterligere på et slikt samarbeid gjennom en strukturert ramme for utviklingen. Samarbeidsavtalen omfatter teknologisk forskning og utvikling, og sikrer strategisk fokus hos begge partner, samt enklere oppstart av nye prosjekter.

- Vår ambisjon er å lede teknologiutviklingen innen energisektoren, og da er det av avgjørende betydning å ha et strategisk, langsiktig samarbeid med en av de aller viktigste aktørene i denne bransjen, sier Nils Klippenberg, strategidirektør og globalt kundeansvarlig i Siemens.

Store fremtidsmuligheter

Teknologisamarbeidet starter opp innen områdene vindkraft, undervannsteknologi, elektrisk teknologi og energieffektivisering fordi det ligger store fremtidsmuligheter innen disse områdene.

Verdens første flytende havvindmølle, Hywind, er et eksempel på et samarbeidsprosjekt mellom blant andre Statoil og Siemens som har vakt stor internasjonaloppmerksomhet, både for de teknologiske løsningene og for evnen til å realisere nytenkende ideer.

Statoil har tilsvarende strategisk teknologisamarbeid med noen få andre leverandører.

Sterkt forskningsmiljø

Statoil bruker årlig 2,2 milliarder kroner på forskning. Om lag halvparten av midlene brukes eksternt. Siemens har verdens største portefølje innen miljøteknologi og bruker om lag 31,5 milliarder kroner, eller fem prosent av inntektene, på forskning og utvikling. Halvparten av midlene går til energi og miljø.

Les mer på:

www.siemens.no/presse

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Nils Klippenberg, strategidirektør og globalt kundeansvarlig i Siemens

Mobil: +47 415 03 806

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • statoil
  • vindkraft til havs
  • miljø
  • grønne løsninger
  • energieffektivisering

Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi og helse. Vi er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra vår grønne portefølje. I over 160 år har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt på 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Kontakter

Stian Thorsrud

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør i Siemens Energy Pressekontakt +47 993 00 003

Britt Gabrielsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Siemens AS Pressekontakt +47 982 55 072