Pressemelding -

Statoil og Siemens tester ut ny vindturbin teknologi

Mandag 10 mai annonserte Enova at Statoil mottar 15,5 millioner norske kroner for å teste ny vindturbin. Statoil og Siemens inngår et samarbeid som innebærer kvalitetstest av Siemens nye 3MW girløse vindturbin. Målet er å kvalifisere ny turbinteknologi for vindkraft til havs.

Siemens har nylig lansert sin nye girløse vindturbin på 3 MW. Utplasseringen av den nye turbinen er planlagt i oktober i år i Statoils Havøygavlen vindpark. Vindparken ligger ved Havøysund i Måsøy kommune i Finnmark. Dette er verdens nordligste vindkraftverk, og området er utsatt for perioder med sterk vind og lave temperaturer.

- Statoil ønsker å bidra til å videreutvikle vindteknologien og redusere utviklings- og driftskostnader. Det er påkrevet med lettere og mer robust teknologi for å realisere fremtidige vindkraftutbygginger både til havs og til lands. Kvalifiseringen av direktedrevne turbiner på Havøygavlen er et steg i denne retning, sier Anne S. Lycke, vindkraftdirektør i Statoil.

Vindparker til havs må tåle røffe forhold. Skal vindkraft til havs lykkes må behovet for vedlikehold ned, og regularitet og effektivitet må forbedres.

- Vindforholdene på Havøygavlen er så røffe at de vil gi oss klare svar på det vi ønsker å teste ut. Derfor er vi glade for avtalen med Statoil, og at de ønsker å bidra i vårt kvalitets- og testprogram for vår nye vindturbin. Dette samarbeidet vil gi oss verdifull erfaring og viktige svar for utviklingen av en tilsvarende større turbin, - en modell vi tror blir fremtiden innen offshore vindkraft, sier fagsjef Tore Tomter i Siemens AS.

Kostnadene til offshore vind må ned med mellom 30 og 40 prosent for at prosjektene rundt kysten av Storbritannia (runde 3) skal realiseres. Teknologiutvikling spiller en avgjørende rolle for å lykkes med å redusere kostnadene. Den nye 3 MW-turbinen fra Siemens er et av flere viktige grep for å redusere kostnader og få mer ren energi for hver krone.

- Betydelig høyere effekt sammen med lavere vedlikeholdsutgifter vil øke lønnsomheten ved vindkraftproduksjon vesentlig. Vi er de første til å klare å lage en ny girløs turbin med samme vekt og kost som en giret versjon. Med girløse turbiner halveres antall bevegelige deler, noe som gir betydelig lavere vedlikeholdsbehov. Samtidig bidrar reduksjonen i antall deler til et vesentlig vekttap, som gir billigere fundament og lavere transportkostnader, sier fagsjef Tore Tomter i Siemens AS.

Lav vekt og mindre vedlikehold reduserer kostnadene per kilowattime av produsert elektrisk kraft. I kombinasjon med Siemens bladteknologi, som gir økt energiproduksjon, er de nye vindmøllene et viktig skritt på veien mot lønnsom vindkraft offshore.

- Vi er overbeviste om at denne generasjonen av turbiner er fremtidens teknologi, og at vi har funnet den beste løsningen for å skape lønnsom offshore vindkraftproduksjon, sier Tore Tomter.

Vindturbinen som skal testes på Havøygavlen monteres med støtte fra Enova, og de første testresultatene vil man kunne få neste år.

- Vi er godt fornøyd med støtten fra Enova. Bidraget vil være viktig for å løfte frem neste generasjon vindturbiner, tilpasset offshore vind, sier Anne Strømmen Lycke.

Mer informasjon om den nye vindturbinen er tilgjengelig på www.siemens.com/wind. En video om den nye vindturbinen er også tilgjengelig her.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tore Tomter, fagsjef innen fornybar energi i Siemens AS
Mob: +47 93 20 87 84, e-post: tore.tomter@siemens.com

Christian Jahr, informasjonssjef i Siemens AS
Mob: +47 95 22 60 88, e-post: christian.jahr@siemens.com

Øistein Johannessen, Informasjonsdirektør for Teknologi og Ny Energi i Statoil
Mob: +47 97 07 96 93, e-post: oisj@statoil.com


 

Om Siemens

 

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi og helse. Vi er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra vår grønne portefølje. I over 160 år har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. Siemens i Norge har 1500 ansatte, omsetter for om lag 5 milliarder kroner og har lokasjoner på 12 ulike steder i landet. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.

 

Om Havøygavlen

 

Havøygavlen i Måsøy kommune i Finnmark er verdens nordligste vindkraftpark. Vindkraftverket består av 16 vindmøller som årlig produserer elektrisk kraft på om lag 100 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer det årlige forbruket til 5.000-6.000 norske husstander. Vindkraftverket ble offisielt åpnet i juni 2003, men har vært i drift siden oktober 2002. Statoil eier selskapet Arctic Wind A.S som igjen eier Havøygavlen vindpark.

 

Om 3MW Direct-Drive turbinen

 

En vindturbin består av tårn, blader og maskinhus med generator, transformator og kontrollsystem. Dagens turbiner har en "girkasse" som skifter gir ettersom vinden øker eller avtar. Med den nye direktedrevne vindturbinen har Siemens utviklet en teknologi som erstatter denne girkassen ved hjelp av en generator med magneter. Vindturbinen blir langt mer energieffektiv fordi den ikke bruker energi på å sette i gang kraftproduksjonen, slik en girkasse gjør.

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • vindturbin
  • vindkraft til havs

Om Siemens

Siemens er en global aktør som i mer enn 170 år har utviklet høyteknologiske og innovative løsninger for industri, olje&gass, kraftforsyning, byer og infrastruktur. Med 380.000 medarbeidere i over 200 land jobber Siemens med å løse fremtidens utfordringer gjennom elektrifisering, automatisering og digitalisering. Siemens er en av de største produsentene av energieffektive ressursbesparende teknologiløsninger for hele verden, og er en av verdens største leverandør av bærekraftig teknologi. Den norske virksomheten har cirka 1700 medarbeidere fordelt på 17 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo. Globalt sett omsatte Siemens for 83 milliarder Euro i 2018.

Kontakter

Stian Thorsrud

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør i Siemens Energy Pressekontakt +47 993 00 003

Britt Gabrielsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Siemens AS Pressekontakt +47 982 55 072

Relatert innhold