Skip to main content

Vil digitalisere – men vet ikke hvordan

Pressemelding   •   mar 18, 2016 15:33 CET

Norske bedrifter erkjenner at de må digitalisere for å være konkurransedyktige. Utfordringen er at syv av ti ikke vet hvordan de skal gå frem, viser en fersk studie. Næringsministeren tar funnene på alvor.

- Utfordringene i oljebransjen viser at Norge er nødt til å ha flere ben å stå på. Norsk industri er derfor nødt til å ta i bruk ny teknologi for å digitalisere sin drift, og dermed kunne øke sin konkurransekraft, sier Anne Marit Panengstuen konsernsjef i Siemens.

Studien er gjennomført på oppdrag av bransjeorganisasjonen Norsk Industri og Siemens. Den viser at syv av ti bedrifter mener digitalisering er avgjørende for å være konkurransedyktig om fem år. Samtidig svarer like mange (7 av 10) at de ikke har gode nok strategier for hvordan de skal gå frem.

- Digitaliseringen åpner for nye industrielle muligheter i Norge. De med mest innsikt ser de største mulighetene. Kompetansepåfyll og å lære av de beste blir derfor viktig, sier Knut E. Sunde i Norsk industri.

Viktig for fremtidens arbeidsplasser

47 prosent mener at de mangler rett kompetanse for å ta ut potensialet som digitalisering innebærer. 43 prosent mangler kapasitet, og 43 prosent mener at de ikke kjenner godt nok til fordelene, noe som kan tolkes som en mangel på kunnskap.

- I et høykostland som Norge er vi nødt til å satse på kompetanse og digitale prosesser for å bygge fremtidens arbeidsplasser. Studien viser at norske industribedrifter må sørge for et kunnskapsløft slik at de kan få fullt utbytte av digitalisering, fortsetter hun.

Studien viser også at bedriftenes digitaliseringsprosjekter har størst effekt på å redusere kostnader, men også positiv effekt på omsetningen. 9 av 10 mener at digitalisering vil redusere deres fremtidige kostnader, og 7 av 10 mener at digitalisering vil øke fremtidig omsetning.

Tar funnene på alvor

Digitaliseringsstudien ble lansert for næringsminister Monica Mæland på et besøk hos ingeniørbedriften Tronrud Engineering utenfor Hønefoss på fredag.

Per dags dato har ikke Norge en klar strategi for digitalisering, men Mæland lovet å ta med seg innspillene fra studien i det videre arbeidet med å få dette på plass.

– Norske bedrifter må være moderne og fremtidsrettet slik at vi står godt rustet for fremtiden. Vi må derfor ta funnene fra undersøkelsen på alvor i vårt videre arbeid med industrimeldingen, uttalte Mæland.

Må jobbe smartere

Studien viser at bedriftene erkjenner at deres digitaliseringspotensial er svakt utnyttet, og har store ambisjoner for de neste årene. Viktigst er å øke produktiviteten, men å skape nye forretningsmodeller og å redusere tid til marked gjennom smart bruk av digitalisering er begge faktorer som kommer til å bli viktigere i årene som kommer.

- Digitalisering vil være en av løsningene for å klare å opprettholde en produktivitetsvekst som kan sikre vår fremtidige vekst og velferd. I et høykostland som Norge er det nemlig umulig å få til vekst uten å øke produktiviteten. Skal vi klare å konkurrere mot lavkostland, må hver ansatt produsere mer, sier Anne Marit Panengstuen.

Hun påpeker også viktigheten av at det legges bedre til rette fra myndighetenes side for å ta i bruk ny teknologi.

- Vi trenger flere vellykkede markedslanseringer, ikke flere oppfinnelser. Vi må sørge for å teste ut den teknologien som allerede er tilgjengelig. Det handler om å ta mulighetene som ligger i ny teknologi i bruk, oppfordrer Siemens-sjefen.

Om Siemens

Siemens er en global teknologiselskap som har stått for ingeniørkunst, innovasjon, kvalitet og pålitelighet i mer enn 165 år. Selskapet er aktiv i over 200 land, og satser på områder innen elektrifisering, automatisering og digitalisering. Siemens er en av verdens største produsenter av energieffektiv og produktiv teknologi blant annet innen energi, industri og infrastruktur i byer. Selskapet omsetter for 76 milliarder euro globalt og har 362.000 ansatte. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere og omsetter for over 6 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy