Gå videre til innhold
Sigdal kjøkken - Scala Inframe

Bilde -

Sigdal kjøkken - Scala Inframe

Sigdal har gjenskapt det plassbygde kjøkken! Scala Inframe har innenforliggende fronter, i stil med gammel håndverkstradisjon. Scala leveres med to varianter av kreative sprosseløsninger inspirert av stilepoken rundt år 1900: Kryss-sprosser og en kombinasjon av store og små ruter. Dette, sammen med flere andre årgangsdetaljer, gir deg store muligheter for å skape ditt tradisjonskjøkken.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Sigdal Kjøkken
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5000 x 3500, 11.1 MB
Last ned

Emner

Tags