Skip to content
Mer enn en tredjedel av svindelforsøk mot finansinstitusjoner bruker nå KI

Press release -

Mer enn en tredjedel av svindelforsøk mot finansinstitusjoner bruker nå KI

  • Én av femten svindelforsøk bruker nå deepfakes for å angripe ikke bare B2C-firmaer, men i økende grad også B2B-selskaper.
  • Beslutningstakere innen svindelforebygging er enige om at KI vil drive nesten all identitetssvindel i fremtiden, og at flere mennesker vil bli ofre enn noen gang før.
  • Imidlertid oppgir rundt tre fjerdedeler av organisasjonene mangel på ekspertise, tid og budsjett som hindringer for deres evne til å oppdage og bekjempe problemet.

Trondheim, 30. mai 2024 - Signicat, Europas ledende leverandør av løsninger for digital identitet og svindelforebygging, lanserer i dag en ny rapport om den økende trusselen fra KI-drevet identitetssvindel i samarbeid med det uavhengige konsulentfirmaet Consult Hyperion. Undersøkelsen viser at beslutningstakere over hele Europa opplever mer KI-drevet identitetssvindel og forventer at det vil øke, men at de ikke er forberedt på å takle det, og at de ikke har klart å iverksette tiltak for å forhindre det.

«The Battle Against AI-Driven Identity Fraud» er den første studien som tar for seg hvordan organisasjoner over hele Europa kjemper mot den økende trusselen fra KI-drevet identitetssvindel. Studien har spurt banker, forsikringsselskaper, betalingsleverandører og fintech-selskaper om deres erfaringer, hvordan kunstig intelligens endrer svindel, og om de er forberedt på å bekjempe den. Over tusen beslutningstakere innen svindel i Belgia, Tyskland, Nederland, Norge, Spania, Sverige og Storbritannia deltok i undersøkelsen.

Viktige funn:

  • Fremveksten av deepfakes: For tre år siden ble kunstig intelligens brukt til å skape nye eller syntetiske identiteter og forfalskninger av dokumenter. I dag brukes kunstig intelligens i større grad til deepfakes og sosial manipulering.
  • En tredjedel av KI-drevne svindelforsøk er vellykkede: 42,5 % av de oppdagede svindelforsøkene bruker kunstig intelligens, ifølge respondentene, og 29 % av dem anses som vellykkede. En av ni sa at estimert KI-bruk i svindelforsøk er så høy som 70 % for deres organisasjon. 38 % av inntektstapet som følge av svindel, anslås å skyldes KI-drevne angrep.
  • Kontoovertakelser i B2B: Til tross for at kontoovertakelser generelt blir sett på som et forbrukerproblem, er det faktisk den vanligste svindeltypen for B2B-organisasjoner.
  • Forvirring om hvordan det skal bekjempes: Beslutningstakere innen svindel erkjenner at KI vil drive nesten all fremtidig identitetssvindel. Det hersker imidlertid forvirring og begrenset forståelse om hva slags type svindel det er snakk om, hvilke konsekvenser det har, og hvilke teknologier som er best egnet til å forebygge svindel.
  • Planer, men lite handling: Over tre fjerdedeler av virksomhetene har egne team som jobber med KI-drevet identitetssvindel, oppgraderer teknologien for forebygging av svindel og forventer økte budsjetter. Men mindre enn en fjerdedel har begynt å iverksette tiltak.

Ved et vendepunkt

Kunstig intelligens gjør ennå ikke svindelforsøkene vesentlig mer vellykkede - i hvert fall ikke ennå. Suksessraten for svindelforsøk, både KI-drevne og ikke, har holdt seg stabil de siste tre årene. Og det er derfor vi befinner oss ved et vendepunkt.

Kunstig intelligens muliggjør mer sofistikerte svindelforsøk, i større skala enn noen gang tidligere. Det er sannsynlig at svindelen vil lykkes bedre, men selv om suksessraten holder seg stabil, betyr det store volumet av svindelforsøk at svindelnivået kommer til å eksplodere.

I løpet av de siste tre årene har det skjedd et skifte fra å opprette nye kontoer ved hjelp av forfalsket legitimasjon til å kompromittere kontoer som allerede eksisterer. Signicats undersøkelser viser at kontoovertakelsesangrep er den mest populære typen svindel, som ofte utnytter svake eller gjenbrukte passord. Deepfakes, som ofte brukes til å utgi seg for å være innehaveren av en konto i stedet for å skape en ny eller syntetisk identitet, er langt mer populært og står for ett av 15 svindelforsøk. Svindlerne utvikler seg stadig og angriper der de ser sårbarheter.

Forstått, men fortsatt uforberedt

Det er en svært høy bevissthet om problemet med KI-drevet identitetssvindel. De fleste beslutningstakerne var enige i at kunstig intelligens er en viktig drivkraft bak identitetssvindel (73 %), at kunstig intelligens vil muliggjøre nesten all identitetssvindel i fremtiden (74 %), og at kunstig intelligens vil føre til at flere mennesker blir ofre for svindel enn noen gang før (74 %). Organisasjonene forstår i det minste trusselen som kunstig intelligens utgjør ved å gjøre identitetssvindel enklere, mer tilgjengelig og fungerende i stor skala. De kan oppdage kunstig intelligens i angrepene de står overfor, og de forstår at problemet bare kommer til å bli verre.

Organisasjonene er imidlertid uforberedt på trusselen. De vet ikke hvilke teknikker og teknologier som vil hjelpe dem mest, og planene deres for å slå tilbake er nettopp det: planer, med implementeringstidspunkter som for det meste ligger i løpet av de neste tolv månedene. Enda mer bekymringsfullt er det at organisasjonene rapporterer at de mangler både budsjett, ekspertise og tid.

«Svindel har alltid vært en av våre kunders største bekymringer, og KI-drevet svindel er nå i ferd med å bli en ny trussel for dem. Det utgjør nå like mange vellykkede svindelforsøk som generell svindel, og det er mer vellykket hvis vi ser på inntektstap», sier Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat. «KI kommer bare til å bli mer sofistikert fra nå av. Undersøkelsene våre viser at beslutningstakere som jobber med å forebygge svindel, forstår trusselen, men de trenger ekspertisen og ressursene som trengs for å forhindre at den blir en stor trussel. En viktig del av dette vil være bruken av lagdelte KI-aktiverte svindelforebyggende verktøy for å bekjempe truslene med det beste teknologien kan tilby.»

«Det er avgjørende at finansforetak har en robust strategi for KI-drevet identitetssvindel. Identitet er den første forsvarslinjen», sier David Birch, direktør i Consult Hyperion. «Identitetssystemer må kunne motstå og tilpasse seg stadig nye svindeltaktikker for å beskytte legitime kunder og sikre tjenestens omdømme.»

Signicat forstår organisasjoners behov for lagdelt forsvar, og tilbyr digitale identitetsløsninger som er orkestrert på en sikker og organisert måte for både bedrifter og sluttbrukere. Signicat dekker hele livssyklusen for digital identitet, fra identitetsverifisering gjennom ulike metoder som automatisert verifisering av brukeridentitet eller nasjonale digitale identitetsordninger, til autentisering og juridisk bindende elektroniske signaturer. En lagdelt tilnærming er nøkkelen til å ligge i forkant av KI-drevet svindel, og Signicat tilbyr også dataforbedrings- og verifikasjonsløsninger, samt kontinuerlig identitetsovervåking for å sikre at ingen svindel blir begått etter kundens registreringsprosess.

Rapporten er tilgjengelig her.

---

Metodikk

Signicat engasjerte det uavhengige analysebyrået Censuswide til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant 1206 beslutningstakere innen svindel i Belgia, Tyskland, Nederland, Norge, Spania, Sverige og Storbritannia. Respondentene i undersøkelsen kom fra banker, forsikringsselskaper, betalingsleverandører og fintech, og alle var involvert i beslutningsprosessen knyttet til svindel. Svarene ble samlet inn via en nettbasert spørreundersøkelse mellom 22. mars og 23. april 2024.

Topics

Categories


Om Signicat

Signicat er et innovativt, paneuropeisk digitalt identitetsselskap med en unik merittliste i verdens mest avanserte markeder for digital identitet. Signicat ble grunnlagt i 2006 og har som mål å bygge teknologi som skaper tillit mellom mennesker i en digital verden. Signicats digitale identitetsplattform implementerer verdens mest omfattende samling av systemer for identitetsverifisering og autentisering med enkel tilgang gjennom ett enkelt integrasjonspunkt. Plattformen støtter og styrer sømløst hele identitetsprosessen, fra gjenkjenning til registrering, via innlogging og samtykke, til juridisk bindende business-to-business-avtaler. I 2019 ble Signicat kjøpt opp av Nordic Capital, et ledende europeisk private equity-selskap. I dag består Signicat av over 450 dedikerte fagfolk fordelt på 17 europeiske kontorer.

For mer informasjon om Signicat, besøk http://www.signicat.com

Om Consult Hyperion

Consult Hyperion er et uavhengig strategisk og teknisk konsulentfirma med base i Storbritannia og USA, som spesialiserer seg på sikre elektroniske transaksjoner. Med over 30 års erfaring hjelper vi organisasjoner over hele verden med å utnytte ny teknologi for å sikre elektroniske betalinger og identitetstjenester. Vi er eksperter på kort-, mobil-, sikkerhets- og identitetsteknologier, og vi hjelper kundene våre med å bruke dem til å levere markedsledende digitale tjenester.

Vi har omfattende erfaring med digital identitet etter å ha jobbet for banker, mobiloperatører og myndigheter over hele verden. Vi tilbyr rådgivningstjenester og teknisk konsulentvirksomhet med en praktisk tilnærming og ekspertkunnskap om relevant teknologi. Hyperlab, vårt interne team for utvikling og testing av programvare, støtter opp om vår globalt anerkjente ekspertise på alle trinn i verdikjeden for elektroniske transaksjoner.

Contacts

Alba Zaragoza

Alba Zaragoza

Press contact Communications Manager +34648839894

Welcome to Signicat!

Signicat er en nyskapende, paneuropeisk bedrift innen digital identitet med en unik merittliste i verdens mest avanserte markeder for digital identitet. Bedriften ble grunnlagt i 2006 og har som mål å bygge teknologi som skaper tillit mellom mennesker i en digital verden. Signicat sin digital-identitet-plattform implementerer verdens mest omfattende samling av systemer for identitetsverifisering og -autentisering med enkel tilgang gjennom ett enkelt integreringspunkt. Plattformen støtter og dirigerer sømløst gjennom hele identitetsprosessen, fra gjenkjenning til registrering, via innlogging og innhenting av samtykke og til juridisk bindende avtaler mellom bedrifter – og alt har motstått tidens tann. I 2019 ble Signicat oppkjøpt av Nordic Capital, et ledende europeisk private equity-selskap. I dag består Signicat av over 450 engasjerte fagfolk fordelt over 17 europeiske kontorer.

For mer informasjon om Signicat kan du besøke www.signicat.com

Signicat

Beddingen
7010 Trondheim
Norge

Visit our other newsrooms