Skip to content
Signicat introduserer InstantKYC og InstantKYB for gjennomgående innrulering i samsvar med regelverket

Press release -

Signicat introduserer InstantKYC og InstantKYB for gjennomgående innrulering i samsvar med regelverket

Oslo, 18. april 2024 - Signicat, Europas ledende leverandør av digitale identitetsløsninger, kunngjør lanseringen av de nye løsningene InstantKYC og InstantKYB. De unike løsningene representerer et betydelig fremskritt når det gjelder identitetsverifisering, risikoreduksjon og overholdelse av lover og regler, og tilbyr enkelte ende-til-ende-løsninger for innruleringsprosesser for både KYC og KYB.

InstantKYC og InstantKYB er banebrytende KYC- og KYB-løsningene med forhåndskonfigurerte arbeidsflyter, basert på beste praksis, utviklet på grunnlag av mange års erfaring fra en rekke bransjer, inkludert fintech, finans og forsikring. De tilbys som implementeringsklare løsninger, i full overensstemmelse med hvert lands lokale regelverk for AML, noe som gjør det enkelt for bedrifter å ekspandere til flere land.

InstantKYC integrerer enkeltpersoner ved å fastslå identiteten deres og deretter utføre nødvendige kontroller avhengig av land. InstantKYB verifiserer viktig organisasjonsinformasjon som organisasjons-ID-nummer, firmanavn, adresse, juridiske representanter, ledende ansatte og UBO-er, og utfører en grunnleggende screening eller full KYC-sjekk av dem for å sikre at det er trygt å gjøre forretninger med dem.

"En av tilleggsfunksjonene i InstantKYC og InstantKYB er muligheten til å oppdage svindel på et tidlig stadium. Vi befinner oss i en tid der svindel øker, så vi ønsker at selskaper skal kunne identifisere og eliminere svindlere tidlig i registreringsprosessen for å minimere risiko, kostnader og tap", sier Petter Iversen, Country Manager Norway i Signicat. "Vi har analysert og bygget flyt basert på Hvitvaskingslovens krav og anbefalinger, samt andre AML-regelverk i Europa, for å gjøre det enklere for bedrifter å overholde regelverket og utvide virksomheten", legger han til.

Som en del av løsningene tilbyr Signicat risikovurdering, der ulike kjennetegn ved sluttbrukeren evalueres nøye for å avdekke mulige svindelmønstre tidlig i innruleringsprosessen. Hvis det oppdages tegn på høyere risiko i løpet av innruleringsprosessen, avbrytes prosessen, slik at man unngår å sende en kunde gjennom en prosess som ikke oppfyller de forhåndsdefinerte sikkerhetskravene.

"KYC- og KYB-prosesser er komplekse fordi man må balansere krav til overholdelse av lover og regler, for eksempel å innhente riktige data fra hver enkelt kunde, med brukeropplevelsen, ellers vil kunden falle fra. I tillegg ønsker bedriftene å unngå unødvendige kostnader", sier Thomas Osinga, Tribe Lead Onboarding & Orchestration hos Signicat. "Disse nye "umiddelbare" arbeidsflytene gjør det mulig for bedrifter å gjenbruke beste praksis for KYC og KYB i en rekke land. De inkluderer "beste praksis"-metoder for ekstern identitetsverifisering og datavalidering i eksterne registre etter land, kombinert i en forhåndskonfigurert prosess. Som navnet antyder, betyr "Instant" at de er tilgjengelige for umiddelbar bruk", legger han til.

Disse produktene gir effektiv integrasjon med en rekke leverandører gjennom ett enkelt API, noe som gir tilgang til store mengder information, uten kompliserte prosesser. Med internasjonal dekning i flere jurisdiksjoner har selskapene ett kontaktpunkt for lokal overholdelse av hvitvaskingsreglene, noe som gir raskere markedsintroduksjon og et konkurransefortrinn.

InstantKYC og InstantKYB er rettet mot selskaper i regulerte og ikke-regulerte sektorer som ønsker å integrere risikodeteksjon i sine kundeintegreringsprosesser, forbedre automatiseringen og effektivisere internasjonale ekspansjonsstrategier gjennom forenklede arbeidsflyter.

InstantKYC er tilgjengelig i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Nederland, Tyskland, Spania og Storbritannia, mens InstantKYB er tilgjengelig i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Nederland. Signicat planlegger å utvide disse løsningene til flere land i løpet av kort tid, slik at de blir tilgjengelige i flere markeder enn de nåværende. I tillegg tilbyr Signicat integrasjon med sin Case Manager-løsning for å visualisere resultater på en problemfri måte.


Om Signicat

Signicat er en nyskapende, paneuropeisk bedrift innen digital identitet med en unik merittliste i verdens mest avanserte markeder for digital identitet. Bedriften ble grunnlagt i 2006 og har som mål å bygge teknologi som skaper tillit mellom mennesker i en digital verden. Signicat sin digital-identitet-plattform implementerer verdens mest omfattende samling av systemer for identitetsverifisering og -autentisering med enkel tilgang gjennom ett enkelt integreringspunkt. Plattformen støtter og dirigerer sømløst gjennom hele identitetsprosessen, fra gjenkjenning til registrering, via innlogging og innhenting av samtykke og til juridisk bindende avtaler mellom bedrifter – og alt har motstått tidens tann. I 2019 ble Signicat oppkjøpt av Nordic Capital, et ledende europeisk private equity-selskap. I dag består Signicat av over 450 engasjerte fagfolk fordelt over 17 europeiske kontorer.

For mer informasjon om Signicat kan du besøke www.signicat.com

Contacts

Alba Zaragoza

Alba Zaragoza

Press contact Communications Manager +34648839894

Welcome to Signicat!

Signicat er en nyskapende, paneuropeisk bedrift innen digital identitet med en unik merittliste i verdens mest avanserte markeder for digital identitet. Bedriften ble grunnlagt i 2006 og har som mål å bygge teknologi som skaper tillit mellom mennesker i en digital verden. Signicat sin digital-identitet-plattform implementerer verdens mest omfattende samling av systemer for identitetsverifisering og -autentisering med enkel tilgang gjennom ett enkelt integreringspunkt. Plattformen støtter og dirigerer sømløst gjennom hele identitetsprosessen, fra gjenkjenning til registrering, via innlogging og innhenting av samtykke og til juridisk bindende avtaler mellom bedrifter – og alt har motstått tidens tann. I 2019 ble Signicat oppkjøpt av Nordic Capital, et ledende europeisk private equity-selskap. I dag består Signicat av over 450 engasjerte fagfolk fordelt over 17 europeiske kontorer.

For mer informasjon om Signicat kan du besøke www.signicat.com

Signicat

Beddingen
7010 Trondheim
Norge

Visit our other newsrooms