Gå videre til innhold
Onsdag 5. september legger styringsgruppen frem Norges største studenthelseundersøkelse
Onsdag 5. september legger styringsgruppen frem Norges største studenthelseundersøkelse

Velkommen til lansering av Norges største undersøkelse om studenthelse (SHoT 2018)

Dato 5. september 2018 10:30 – 11:30

Sted Frokostkjelleren, Karl Johansgt. 47

Studentenes helse- og trivselsundersøkelsens (SHoT) - også kjent som HELT ÆRLIG-undersøkelsen blant studentene, er Norges største studenthelseundersøkelse. Undersøkelsen er besvart av mer enn 50 000 norske studenter i inn- og utland.

Arrangementet vil bli strømmet.

Program onsdag den 5. september 2018

10:30:Velkommen og fremlegging av hovedfunn v/ Kari Jussie Lønning, leder for SHoT-styringsgruppen

10:55:Panelsamtale

  • Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning
  • Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppen SHoT 2018
  • Håkon Randgaard Mikalsen, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet (Fhi)
  • Ordstyrer: Naomi Ichihara Røkkum, seniorrådgiver i Samskipnadsrådet

11:20: Spørsmål fra salen og på Twitter via #SHoT2018 #SHoTspm

11:30: Møteslutt, lunsj og mulighet for intervjuer

Om SHoT

Forrige undersøkelse i 2014 viste bl.a. at 1 av 5 studenter har alvorlige psykiske symptomplager. Dette er dobbelt så høyt som i befolkningen ellers. SHoT-undersøkelsene har gitt mye nyttig informasjon, og resultatene er et viktig grunnlag for å kunne tilby et godt helsetilbud til studentene. 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) er Norges største studenthelseundersøkelse og omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon. SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018.

Nettsiden www.studenthelse.no ble lansert i januar 2018, for å tilgjengelig gjøre kunnskapen fra SHoT 2010 og SHoT 2014 med en svært pedagogisk fremstilling. Resultatene fra 2018-undersøkelsen vil også bli publisert her.

Kategorier

Kontakter

Kari Jussie Lønning

Kari Jussie Lønning

Leder for styringsgruppen for SHoT Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 402 24 981
Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Onsdag 5. september legger samskipnadene frem Norges største studenthelseundersøkelse

Presseinvitasjon - fremlegging av Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel (SHoT 2018)

Onsdag 5.9. kl 10:30 legger samskipnadene frem hovedfunn fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT 2018) fulgt av panelsamtale med statsråd, FHI og NSO. Undersøkelsen tar blant annet for seg fysisk og psykisk helse, livskvalitet, rus, studiemestring og økonomi. Forrige undersøkelse i 2014 viste bl.a. at en av fem studenter har alvorlige psykiske symptomplager.

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge