Gå videre til innhold
HELT ÆRLIG

Bilde -

HELT ÆRLIG

HELT ÆRLIG er kampanjen som skal motivere alle landets studenter til å svare på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018.
Lisens:
Bruk i media
Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Kreditering:
Hanne E. Holst / SiO
Filformat:
.jpg
Størrelse:
842 x 595, 101 KB
Last ned

Kategorier

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Onsdag 5. september legger samskipnadene frem Norges største studenthelseundersøkelse

Presseinvitasjon - fremlegging av Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel (SHoT 2018)

Onsdag 5.9. kl 10:30 legger samskipnadene frem hovedfunn fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT 2018) fulgt av panelsamtale med statsråd, FHI og NSO. Undersøkelsen tar blant annet for seg fysisk og psykisk helse, livskvalitet, rus, studiemestring og økonomi. Forrige undersøkelse i 2014 viste bl.a. at en av fem studenter har alvorlige psykiske symptomplager.

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge