Gå videre til innhold
Faddervakt 2021

Bilde -

Faddervakt 2021

Ordfører Marianne Borgen var med som faddervakt semesterstarthelgen 20. og 21. august 2021. Tiltaket var et initiativ fra Velferdstinget i Oslo og Akershus, UiO, OsloMet, BI, Høyskolen Kristiania og SiO.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Petter Sandberg/SiO
  • Opphavsrett: SiO
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5184 x 2920, 710 KB
Last ned

Tags

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 28 studiesteder i Osloregionen. 71 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge