Gå videre til innhold
Nå sender SiO rammesøknaden for 200 nye studentboliger ved Akerselva. Målet er at det skal bli den første utslippsfri byggeplassen for studentboliger.. Illustrasjon: A-Lab.
Nå sender SiO rammesøknaden for 200 nye studentboliger ved Akerselva. Målet er at det skal bli den første utslippsfri byggeplassen for studentboliger.. Illustrasjon: A-Lab.

Nyhet -

Første utslippsfrie byggeplass for studentboliger

SiO sender denne uken rammesøknaden for bygging av 200 nye studentboliger i Brenneriveien 11 på Grünerløkka i Oslo sentrum. Prosjektet blir det første utslippsfrie studentboligprosjektet i Oslo, og skal teste ut et nytt styringssystem som skal bidra i overgangen til utslippsfri byggevirksomhet.

De nye studentboligene skal bygges nær studiesteder, kulturtilbud og turområder ved Akerselva. Etter planen starter byggingen i løpet av første halvår 2022. Prosjektet mottar støtte fra Enova på 3,2 millioner kroner.

–Dette blir den første helt utslippsfrie byggeplassen for studentboliger i Oslo, og så langt vi vet også i Norge. SiO er en stor boligaktør, og vi håper prosjektet vil bidra til verdifull erfaring, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

Tester nytt styringssystem for bedre energiflyt og produktivitet
SiO ønsker å teste ut et nytt styringssystem med en kombinasjon av nettilkobling, batteri og solceller for elektrisitetstilførsel på byggeplassen i Brenneriveien. Løsningen skal gi bedre energiflyt og produktivitet ved hjelp av overvåkning og kontroll av forbruk og lastreduksjoner, samt datalogging.

Oslo er blant storbyene i Norge som har underskrevet en erklæring om at all bygge- og anleggsvirksomhet i byen skal være utslippsfri innen 2030.

– Utslippene fra byggeplassene må ned mot null de kommende årene mot 2030. Studentsamskipnaden SiO sitt prosjekt i Brenneriveien er et utmerket eksempel på hvordan en byggherre kan kutte utslipp av klimagasser samtidig som man får en bedre energiflyt og produktivitet på byggeplassen, sier markedssjef tjenesteytende og sluttbruk i Enova, Anna Barnwell.

Byggestart i 2022
Brenneriveien 11 ligger vakkert til ved Akerselva, og vil bestå av fellesfunksjoner og næringslokaler i første etasje og cirka 200 studentboliger i 2. til 6. etasje. Totalt areal er beregnet til nærmere 10 000 kvadratmeter.

– Vi sender rammesøknaden denne uken og byggestart blir etter planen første halvår 2022, med forbehold om at de nødvendige tillatelser er på plass, sier Birte Almeland, eiendomsdirektør i SiO.

Bygningen skal i hovedsak utformes med skrå takflater, og felles takterrasser skal innpasses i disse. Det blir etter planen to gjennomgående passasjer gjennom bygningen på bakkeplan. Disse skal være allment tilgjengelige forbindelser mellom Akerselva og Brenneriveien.

–Vi planlegger også et allment tilgjengelig torg mot gatetunet og et grønt parkrom for opphold og aktivitet tilrettelagt med turvei langs Akerselva, sier Almeland.

Etter planen kan de første studentene flytte inn i nybygget høsten 2023. Det er bygg- og anleggsselskapet NCC som bistår SiO i utviklingen av Brenneriveien 11 i samspill.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Andreas Eskelund

Andreas Eskelund

Administrerende direktør SiO 951 86 832
Birte Almeland

Birte Almeland

Eiendomsdirektør 950 77 031

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge