Gå videre til innhold

Nyhetsarkiv

Illustrasjonsbilde. Foto: Svein Finneide. Kvinnelige studenter opplever gjennomgående mer helseplager i hverdagen enn mannlige studenter ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2022.

Nesten dobbelt så mange kvinnelige studenter som mannlige rapporterer om fysiske helseplager

Kvinnelige studenter opplever gjennomgående mer helseplager i hverdagen enn mannlige, ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2022, noe som understøtter funnene i rapporten fra Kvinnehelseutvalget. - Kvinnehelseutvalget peker på at kvinnehelse har lav status og liten prioritet. SHoT viser at det er behov for tiltak også når det gjelder studenter, sier Kari-Jussie Lønning i SHoT.

SiO Helse oppfordrer  studenter under 30 år til å teste seg for gonoré ved partnerbytte, og deler også ut gratis kondomer for å forebygge smitte.

SiO Helse endrer testrutiner for å møte gonoréøkning blant studenter

SiO Helse endrer rutiner og oppfordrer nå alle studenter under 30 år til å teste seg for gonoré ved partnerbytte. Studentenes egen helsetjeneste deler også ut gratis kondomer for å bidra til å stoppe smitten.– Vi ser en sterk økning i antallet gonorétilfeller hos studentene. Nå endrer vi testrutinene og vil også minne om å bruke kondom, sier Anders Sandvei, seksjonsoverlege i SiO Helse.

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge