Gå videre til innhold

Pressemelding -

86 millioner i overskudd til studentvelferd

SiO setter av 86 millioner til bedre studentliv etter et årsresultat på 131 millioner kroner i 2017. Overskuddet skal komme studentene til gode gjennom et nytt fond for å styrke Oslo som studentby og avsetning til å vedlikeholde og oppgradere eldre og slitte studentboliger.

SiO øremerker 30 millioner av overskuddet fra 2017 til å styrke Oslo som studentby. 55,7 millioner settes av til vedlikehold og oppgradering av studentboliger.

– God drift og sunn økonomi gjør at SiO nå kan investere i et enda bedre tilbud til studentene i Oslo og Akershus, sier styreleder Vetle Bo Saga.

– Jeg er særlig glad for at vi nå kan avsette øremerkede penger til å styrke Oslo som studentby, sier Saga. 

– Studenter flest trives i Oslo, men savner et tydeligere studentpreg på hovedstaden. Dette gir mulighet til å gjennomføre nye tiltak i årene fremover. Noen eksempler er semesterstartaktiviteter og tiltak for grønnere og mer sosiale studentbyer, sier han.

– Det gode resultatet betyr at vi kan øremerke mer penger til modernisering og vedlikehold av SiOs studentbyer. Med 8 900 studentboliger av ulik årgang og standard er det et stort behov, sier administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg.

– Studentboligene er på mange måter arvesølvet til studentene, og skal tas vare på for fremtiden, sier hun.

Årsresultatet for 2017 var på 130,7 millioner kroner mot 54,3 millioner kroner i 2016 for SiO konsern. Det uvanlig høye resultatet skyldes salgsgevinst for eiendommen Nedre Ullevål 11, som ble solgt da den ikke kan gjøres om til studentboliger. SiO hadde i 2017 en konsernomsetning på 1,154 millioner kroner, som er 9,6 prosent høyere enn året før.

Semesteravgiften bidrar til å finansiere viktige tilbud til studentene, og utgjorde i 2017 cirka 80 millioner. Nær halvparten av semesteravgiften gikk til finansiering av SiOs helsetjenester, mens resterende andel gikk til Velferdstinget, karrieretjenester, studentforeningstjenester, servicetilbud knyttet til semesterstart og kundebetjening samt miljøtiltak i byggeprosjekter.

Emner

Regions


SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 24 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 500 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 75 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge