Gå videre til innhold

Pressemelding -

​Lisbeth Dyrberg slutter som administrerende direktør i SiO

Administrende direktør i Studentsamskipnaden SiO, Lisbeth Dyrberg, går av med pensjon til sommeren og slutter i stillingen i juni 2021.

- Det har vært fantastisk å være med på SiOs utvikling i disse årene, og en glede å være leder i en organisasjon med landets mest spennende målgruppe. Men nå er det på tide å gjøre noe annet og la nye krefter ta over, sier Dyrberg.

Dyrberg begynte i SiO i 1989 og har vært administrerende direktør siden 1999. Dagens SiO har et langt mer omfattende velferdstilbud for Oslostudentene enn da hun begynte i SiO.

- Arbeidet med å finne ny administrerende direktør settes i gang umiddelbart, og stillingen vil bli utlyst innen kort tid, forteller Dyrberg.

Studentstyringen er derimot uendret, og er fremdeles et unikt kjennetegn ved SiO og samskipnadsordningen.

- Jeg vil tillate meg å takke Lisbeth Dyrberg på vegne av alle studenter i hele Oslo. Lisbeth har levert en fantastisk innsats. Jeg må rose henne for den utviklingen SiO har hatt og det tilbudet studentene i Oslo har fått. Den posisjonen SiO har opparbeidet seg gjennom disse årene har bidratt til at flere tar høyere utdanning og gjennomfører, sier Jonas Virtanen, student og hovedstyreleder i SIO.

- Hovedstyret og studentdemokratiene har stilt tøffe krav til SiO og jeg opplever at Lisbeth Dyrberg har levert langt mer enn det vi kunne forvente. Hennes standhaftighet og klokskap har vært svært viktig for velferdstilbudet til studentene, sier Virtanen.

SiO har det siste året gått inn i en ny strategiperiode frem mot 2025, med mål om å bringe studentene og organisasjonen gjennom pandemiperioden og videre.

- Lisbeth Dyrberg sin evne til å forankre beslutninger og involvere studentene har vært avgjørende for SiO, det har skapt et taktskifte innen kvalitet på tjenester og bærekraft. Jeg opplever det som svært verdifullt for styret og samtlige styreledere før meg også. Den som skal fylle denne rollen må være forberedt på et høyt tempo, sier Virtanen, og retter en stor takk til Dyrberg på vegne av Hovedstyret. 

Emner

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 600 studentboliger, helsetjenester, barnehager, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 500 medarbeidere (årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge