Gå videre til innhold
SiO og Toma etablerer et fellesselskap med navnet Toma Servicepartner AS (SiO)
SiO og Toma etablerer et fellesselskap med navnet Toma Servicepartner AS (SiO)

Pressemelding -

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og TOMA etablerer felles selskap

Det nye selskapet skal fra 1. mars levere tjenester innen forvaltning, drift, vedlikehold og service for studentboliger og andre SiO-eiendommer.

Selskapet får navnet Toma Servicepartner AS. Virksomhet som i dag ligger i Serviceenheten i SiO overføres fra 1. mars til det felles aksjeselskapet som skal eies av henholdsvis SiO og Toma med 49 % og 51 %. I alt 48 ansatte overføres til det nye selskapet.

- Bakgrunnen er behovet for å tilpasse eiendomsdriften vår til ny teknologi, økt kompleksitet og større studentboligmasse, sier Lisbeth Dyrberg, administrerende direktør i SiO.

Kompetanse og kapasitet

SiO har i dag rundt 8 900 studentboliger og skal bygge ytterligere 2500 de neste årene. Gjennom etableringen av selskapet og det felles eierskapet ønsker partene å utvikle kompetanse, kapasitet og fleksibilitet for de tjenestene Serviceenheten leverer. 


- Opprettelsen av et felles selskap med Toma vil bidra til å sikre kompetansen og kapasiteten vi trenger for å drive studentbyene våre i fremtiden. Særlig er kompetanseplanene og utviklingen av medarbeiderne av stor betydning for SiO, sier Dyrberg.

- Det et er en felles målsetning at selskapet skal være konkurransedyktig i markedet både hva gjelder pris, kapasitet og kvalitet. Vi har ambisjon om å utvikle selskapet til et av de beste i bransjen, sier Thorbjørn Graarud, konserndirektør i Toma. 


Virksomhetsoverdragelse 1. mars
Det er gjennomført drøftingsmøter med de tillitsvalgte og det er avholdt allmøter for medarbeiderne med ny og tidligere arbeidsgiver. Alle ansatte overføres til det nye selskapet.

- - - - - - - - -

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er Norges største studentsamskipnad, og leverer velferdstjenester til 67 000 studenter ved UiO, OsloMet -storbyuniversitetet, BI og 21 andre høyskoler. SiO har ca. 600 ansatte og en omsetning på 1,1 MRD NOK. SiO har i dag 8 900 studentboliger og skal bygge inntil 2 500 nye innen 2020.

Toma er blant de fire største Facility Management leverandørene i Norge med 3.700 medarbeidere og den eneste med norsk eier. Selskapet har også etablert seg i Danmark i 2017 som det første skritt i satsningen på å bli en nordisk fm-aktør. Toma leverer renhold, kantine, kontorstøtte, vakthold og eiendomsdrift i egen regi. Hovedkontoret ligger i Bergen.

For nærmere opplysninger:
Lisbeth Dyrberg, adm.dir. i SiO, tlf.: 402 00 999
Thorbjørn Graarud, konserndirektør i Toma, tlf.: 934 81 500

Emner

Kategorier

Regions


SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 24 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 500 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 75 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge