Gå videre til innhold

Kategorier: psykisk helse

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er Norges største studentundersøkelse. Undersøkelsen er besvart av nær 60 000 norske studenter i inn- og utland.

Presseinvitasjon - fremlegging av Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel (SHoT 2022)

Velkommen til fremlegging av hovedfunn fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022 (SHoT) og panelsamtale om hovedfunn, ansvar, roller og tiltak. 8.september, kl.11-12 legges Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2022) frem på Legenes Hus i Oslo. SHoT er Norges største studentundersøkelse, og er besvart av nær 60 000 norske studenter i inn- og utland. Arrangementet strømmes.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er også kjent som "Helt Ærlig"-undersøkelsen. Tilleggsundersøkelsen i 2021 blir kortere enn vanlig med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Pressemelding fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse: Gjennomfører SHoT-tilleggsundersøkelse i 2021

Styringsgruppen for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse gjennomfører i 2021 en tilleggsundersøkelse ett år før hovedundersøkelsen i 2022. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse enn vanlig med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Vis mer

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge