Dokument -

Folkets løp til Grete lanseres under Fokus Bank Oslo Maraton

Det for mange kjente Grete Waitz-løpet var enormt populært hos norske kvinner og verdens suverent størst kvinneløp. Nå lanserer samme klubb et nytt løp under Fokus Bank Oslo Maraton 25. september i år. 10 km blir nemlig dedikert til Grete Waitz. SK Vidar var Gretes klubb gjennom mange år og hun og Jack hadde til sammen over 100 års medlemskap i klubben.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .docx
Last ned

Kontakter

Siri Wormdahl

Pressekontakt PR - og markedssjef Pressekontakt 48414141

Tony Isaksen

Pressekontakt Daglig leder 22955051

Jasper Buitink

Pressekontakt Sportslig leder 22955052

Relatert innhold