Gå videre til innhold
Foto: Jonas Sjögren / trysil.com
Foto: Jonas Sjögren / trysil.com

Nyhet -

Nyhetsbrev Norges Skiskytterforbund 10. desember

HUSK Å REGISTRERE KURS

Vi minner alle klubber om å registrere alle kurs som er avholdt på forbundets hjemmeside.

For dere som gjennomfører skiskytterskoler, husk også å registrere de foresatte på Innføringskurs. Registreringen gjør du på samme side, men velger Innføringskurs i menyen under kurs. Luer og diplomer til barna blir automatisk sendt ut til den som registrerer kurset. Beregn to til tre ukers leveringstid så får dere dette før siste kurskveld. Har du spørsmål til kursregistreringen kan du kontakte Jens Schjerven på jens@skiskyting.no

SØK OM PENGESTØTTE TIL DITT PROSJEKT

Sparebankstiftelsen DNB har tidligere gitt støtte til flere klubber og prosjekter innenfor forbundets idretter. De minner nå om neste søknadsfrist som er 1. februar.

Stiftelsen støtter tiltak rettet mot barn og unge under 25 år på Østlandet (de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Telemark, Vestfold, Østfold samt kommunen Ringsaker i Hedmark). Benytt sjansen nå dersom din klubb har et prosjekt eller en idé, men mangler penger til å gjennomføre.

Du kan lese mer om hvordan du søker her.

ALLEMED

Målet med ALLEMED for frivilligheten er å skape bevissthet og konkrete ideer om hvordan fritidstilbud kan bli mer inkluderende.

Verktøyet er laget for alle lag, foreninger, klubber og fellesskap som ønsker å bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

Her kan du få inspirasjon og verktøy til hvordan du kan bidra i din klubb og nærmiljø.

#STOPP-KAMPANJE FRA NIF 

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering og denne kampanjen stiller Norges Skiskytterforbund seg bak. Les mer om kampanjen og materiell for de som ønsker å gjøre noe ute i klubbleddet.

Opplever du diskriminering eller trakassering i idretten? Ønsker du hjelp til å si ifra om noe du har opplevd, sett eller hørt?
Har du ansvar i et idrettslag og trenger hjelp til å håndtere en henvendelse?

Kontakt gjerne Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid i Norges idrettsforbund:
havard.ovregard@idrettsforbundet.no

VISSTE DU AT ALLE IDRETTSLAG SKAL HA EN BARNEIDRETTS-ANSVARLIG?

Her kan du lese mer om hva dette innebærer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/

Emner

Pressekontakt

Morten Djupvik

Morten Djupvik

Pressekontakt Generalsekretær 91683540
Halvor Lea

Halvor Lea

Pressekontakt Pressekontakt 419 00 021

Skiskyting - den mest attraktive idretten!

Norges Skiskytterforbund ble stiftet 10. desember 1983. NSSF har ca. 7000 medlemmer fordelt på 165 klubber og 15 skiskytterkretser.

Norges Skiskytterforbunds visjon er "Skiskyting - den mest attraktive idretten!". Visjonen er basert på NSSFs verdier: begeistrende, samlende og nytenkende.

Skiskyting er en meget populær idrett, som siden 2002 har vært i toppen av statistikk over Norges mest populære idretter. Vi har flotte profiler for skiskyting, engasjerte trenere og ildsjeler på grasrotnivå.

Norges Skiskytterforbund
Sognsveien 75A1
0840 Oslo