Gå videre til innhold
Uttalelse i forbindelse med ERC-rapporten 28.01.2021

Pressemelding -

Uttalelse i forbindelse med ERC-rapporten 28.01.2021

Norges Skiskytterforbund har gjennomgått deler av rapporten som er utarbeidet av External Review Commission, på oppdrag fra Det Internasjonale Skiskytterforbundet (IBU). Rapporten tydeliggjør en omfattende ukultur blant IBUs ledelse og mangel på åpenhet. Det er ikke gjort nok for å forhindre systematisk doping generelt, og fra russisk hold spesielt, i perioden 2008-2018.

– Vi er først og fremst rystet over innholdet som fremkommer i rapporten. Her nevnes blant annet overdekking av systematisk russisk doping og omfattende uetisk opptreden fra IBUs ledelse. Dette tar vi naturligvis sterk avstand fra, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund.

Den 200-sider lange rapporten som ble offentliggjort i dag er utarbeidet av en uavhengig granskingskommisjon på oppdrag fra IBU’s egen enhet for integritetsarbeid. Saken er fortsatt under etterforskning av Økokrim og østerrikske myndigheter, og det foreligger ingen rettskraftige domfellelser.

Rapporten finnes her: https://www.biathlonworld.com/

Den uavhengige kommisjonen har hatt i oppdrag å assistere WADA og nasjonale myndigheter i etterforskningsarbeidet, i tillegg til å sikre at Det Internasjonale Skiskytterforbundet iverksetter tilstrekkelig med tiltak for å rydde i eget reir, samt avdekke om det har forekommet brudd på IBU-regelverket.

– Deres konklusjon er ikke til å misforstå. Vi er imponerte over det omfattende arbeidet som er lagt ned i denne saken, og håper dette vil kunne bidra til mer åpenhet og et enda strengere regime innenfor anti-dopingarbeid innenfor idretten, sier Horten.

Presidenten i Norges Skiskytterforbund mener den nye ledelsen i IBU har tatt viktige og riktige grep.

– Nå er fokuset på full åpenhet og at alle nasjoner involveres. Strategien for fremtiden er lagt i fellesskap og det er et viktig steg for å sikre transparent lederskap tuftet på idrettens verdier, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund.

Kontaktinformasjon

Spørsmål rundt dette, rettes til president i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten tel: 901 05 593.

Emner

Pressekontakt

Morten Djupvik

Morten Djupvik

Pressekontakt Generalsekretær 91683540
Halvor Lea

Halvor Lea

Pressekontakt Pressekontakt 419 00 021

Skiskyting - den mest attraktive idretten!

Norges Skiskytterforbund ble stiftet 10. desember 1983. NSSF har ca. 7000 medlemmer fordelt på 165 klubber og 15 skiskytterkretser.

Norges Skiskytterforbunds visjon er "Skiskyting - den mest attraktive idretten!". Visjonen er basert på NSSFs verdier: begeistrende, samlende og nytenkende.

Skiskyting er en meget populær idrett, som siden 2002 har vært i toppen av statistikk over Norges mest populære idretter. Vi har flotte profiler for skiskyting, engasjerte trenere og ildsjeler på grasrotnivå.

Norges Skiskytterforbund
Sognsveien 75A1
0840 Oslo