Gå videre til innhold
Ny Skydda-mann i nord

Bilde -

Ny Skydda-mann i nord

Espen Jensen er Skyddas nye mann i nord
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Morten Bendiksen/Shutterstock
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 4200 x 2800, 8.79 MB
Last ned

Tags


Skydda Norge er en ledende leverandør av HMS-løsninger og personlig verneutstyr. Takket være unik kunnskap og riktige produkter, skaper vi trygghet på arbeidsplassen. Å være trygg er både lurt og lønnsomt. For oss er èn arbeidsulykke èn for mye.

Pressekontakt

Karoline Klatran

Karoline Klatran

Pressekontakt Daglig leder (fungerende) +47 47018768

Relaterte nyheter