Skip to content
FOKUS PÅ HMS: 21 av 28 arbeidsskadedødsfall skjedde i de tre næringene bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring og jordbruk. Vegard Aune (bildet) i Skydda Norge jobber hver dag for å skape trygghet på arbeidsplassen.
FOKUS PÅ HMS: 21 av 28 arbeidsskadedødsfall skjedde i de tre næringene bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring og jordbruk. Vegard Aune (bildet) i Skydda Norge jobber hver dag for å skape trygghet på arbeidsplassen.

News -

28 døde på jobb i 2022: - Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å forebygge alvorlige ulykker og dødsfall

Antallet arbeidsskadedødsfall er fortsatt høyt, selv om det er færre tilfeller enn i 2021.

- Ulykker kan og skal forebygges, sier Vegard Aune, daglig leder i HMS-selskapet Skydda Norge.

I fjor døde 28 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge, melder Arbeidstilsynet. Gjennomsnittet for de foregående fem årene (2017–2021) er også 28, mens for tiårsperioden 2012–2021 er antallet 33.

- Selv om vi ser en nedgang i antall arbeidsskadedødsfall fra 2021 til 2022, er antallet fortsatt for høyt. Hvert dødsfall er ett for mye, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Tar HMS på alvor

12 av 28 av de som omkom på jobb i 2022, var over 55 år. Antall arbeidsskadedødsfall i aldersgruppen 25 til 39 år gikk derimot ned, etter en jevn økning siden 2017. 10 arbeidsskadedødsfall i denne aldersgruppen ble registrert i 2021, mens antallet var seks i 2022.

Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge, sier det er positivt å se at antall dødsfall blant yngre arbeidstakere går ned, men generelt viser statistikken at man fortsatt må arbeide med forebygging.

- Det er marginale endringer på utviklingen de siste årene, men jeg er overbevist om at HMS i større grad blir tatt på alvor i dag enn tidligere. Det viser det faktum at etterspørselen etter opplæring og kurs er økende, sier Skydda-sjefen.

- Nedgangen i den yngre aldersgruppen håper jeg er en konsekvens av bedre opplæring, samt at man forstår viktigheten av sikker jobbanalyse før arbeidet starter. Vi kan håpe og tro at «on boardingsprosessen» i bedriftene også har satt HMS høyest på agendaen slik at god HMS-kultur finnes i bedriften fra dag én.

ARBEID I HØYDEN: Fallulykker er den vanligste kjente ulykkestypen i arbeidslivet, og hvert år forårsaker fallulykker mange skader og dødsfall på arbeidsplassen.


Gledelig tendens

Statistikken fra Arbeidstilsynet viser også en nedgang i antall dødsfall blant utenlandske arbeidstakere. I 2022 var antallet tre, mens tallene i 2021 og 2020 var henholdsvis seks og ti .Gjennomsnittet for den foregående tiårsperioden (2012–2021) er åtte omkomne per år.

- Det er en gledelig tendens, sier Vollheim i Arbeidstilsynet og fortsetter:

- Vi vet at utenlandske arbeidstakere kan være utsatt for høyere risiko enn norske arbeidstakere, blant annet på grunn av typen arbeidsoppgaver de utfører. Språk og kultur spiller også inn. Dette er fremdeles en gruppe arbeidstakere som arbeidsgiverne må rette særskilt oppmerksomhet mot.

- Utenlandske arbeidere krever mer av arbeidsgiveren. Den største utfordringen er å sikre at de får rett opplæring og veiledning, som de forstår og etterlever, mener Aune i Skydda.

Utsatte bransjer

Det er særlig tre næringer som peker seg ut i 2022. Flest arbeidsskadedødsfall skjedde i bygge- og anleggsvirksomhet med åtte tilfeller, innen transport og lagring ble det rapportert om syv og innen jordbruk var det seks dødsfall.

Skydda-sjefen mener det er viktig å ha forståelse for hvilke risikoer man utsettes for på arbeidsplassen.

- Innenfor jordbruk, bygg/anlegg og transport er nok arbeidsoppgavene mer uforutsigbare, hvilket innebærer større risiko. Det virker for meg at faktorer som «fare blind», «skal bare-holdning» og «stress» påvirker atferden, noe som dessverre fører til handlinger med tragiske utfall, sier han.

- For å forstå risiko må den ansatte få innsikt. For å få denne innsikten, må arbeidsgiver legge til rette for ordentlig opplæring i de risikoer som kan oppstå ved gjennomføring av arbeidsoppgavene.

HMS-selskapet jobber hver dag for å skape større trygghet på arbeidsplassen. Aune påpeker at ulykker kan og skal forebygges.

- Trygghet på jobben kjennetegnes av riktig bruk av korrekt personlig verneutstyr, i kombinasjon med god opplæring og erfaringsutveksling. Dette forutsetter kunnskap om lover og regler, samt krav til informasjon og opplæring, sier Aune.

Bedriften har nå økt satsningen på kurs og opplæring for å minimere risiko for skader og arbeidsuhell på arbeidsplassen.

- Ved å tilby tjenester, rådgivning og produkter sammen med våre kurs, skaper vi en helhet innenfor HMS og verneutstyr. Dette gjør det hele vesentlig enklere og mer effektivt.


Topics

Categories

Contacts

Karoline Klatran

Karoline Klatran

Press contact Head of Marketing +47 47018768
Pål Tømmerhol

Pål Tømmerhol

Press contact Press Officer +47 90997158
Vegard Aune

Vegard Aune

Press contact Daglig leder

Enhancing Workplace Safety for 40 Years and Counting

For over 40 years, Skydda Group has been dedicated to making workplaces safer. And in today's world, that commitment is more important than ever. We're proud to offer a selection of top-notch protective equipment along with our expertise and services, to prioritize creating safer workplaces.

Skydda Norge

Vistaforsvägen 3
523 37 Ulricehamn
Sverige

Visit our other newsrooms