Pressemelding -

Rendyrket og profitabelt Software Innovation styrer mot vekst

Software Innovation benyttet 2009 til å rendyrke fokuset på salg og utvikling av egen programvare basert på Microsoft Sharepoint plattform. Utviklingsinnsatsen er nå doblet gjennom etablering av et utviklingssenter i Bangalore. Etter positiv utvikling i Danmark og Sverige, og nødvendige omstillinger i den norske virksomheten, har selskapet nå positive resultater både i 2009 og 1.kvartal 2010.
Konsernet fikk i 2009 for første gang på flere år et positivt driftsresultat med en omsetning på 365 MNOK og EBITDA på 23 MNOK. I 2008 endte omsetningen på 456 MNOK og EBITDA på – 7 MNOK. Egenkapitalandelen styrket seg fra 27 % i 2008 til 35 % i 2009. I 2010 er det budsjettert med en omsetning på 310 MNOK og EBITDA på 43 MNOK, og selskapet er etter 1.kvartal i rute ifht dette.


(For grafikk se pdf)


Gjennombrudd i Sverige
Fjorårets positive resultater drives av gjennombruddet som programvareleverandør i det svenske markedet. Den svenske virksomheten kan vise til hele 30 nye kunder de siste 12 måneder hvorav 12 av disse er svenske kommuner som alle har anskaffet den Sharepoint baserte Public 360° løsningen for saksbehandling og informasjonshåndtering. Lisenssalget for selskapet har i Sverige vokst fra 2008 til 2009 med 266%.

Et mer fokusert selskap – salg av virksomheter
Software Innovations ønske om å rendyrke profilen som programvarehus med fokus på egenutviklede produkter bygget på SharePoint, har kommet tydelig frem gjennom siste års konsolidering av selskapet. I 2009 ble konsulentvirksomheten ITC, samt den finske CRM-virksomheten solgt. Systemintegrasjonsdivisjonen Visiti ble skilt ut i et eget selskap. I januar ble den danske CRM-divisjonen solgt og denne uken ble forhandlervirksomheten for OpenText i Norge solgt til I.R.I.S Group. Etter dette er nå Software Innovation et rendyrket programvareselskap som kun utvikler, vedlikeholder, selger og implementerer egenutviklede produkter for saksbehandling og informasjonshåndtering på Microsoft SharePoint plattformen.

Antall ansatte er 300 inkludert den indiske utviklingsenheten.

Styrket innsats på produktutvikling
I 2009 og 2010 har innsatsen rettet mot produktutvikling blitt styrket ytterligere, bl.a. gjennom etablering av en egen utviklingsavdeling i Bangalore, India, med 25 ansatte. Kraften i produktutviklingen reflekteres i de innovative løsningene som Software Innovation i dag tilbyr i markedet. Ferske eksempler på dette er:

• Først ute med komplett NOARK 5- godkjent løsning for sak og arkiv i Norge
• Lanseringspartner for Office2010 med Microsoft. Software Innovation vil i juni lansere nye produktversjoner som fullt ut bygger på den nye SharePoint og Office 2010 plattformen.
• Løpende internasjonalisering av produktene f.eks ble Public 360 i april godkjent for den nederlandske NEN-standarden
• Lansering av BIM klient for sammenkobling av dokumenthåndteringssystemene med bygningsinformasjonsmodeller innen Building Smart.

Ekspanderer partnernettverk
Partnernettverket, både i Skandinavia og Europa ellers, er i stabil vekst. I dag kan Software Innovation vise til et partnernettverk bestående av 25 skandinaviske og europeiske selskaper Nettverket består av spennende norske navn som Logica, Bouvet, Cap Gemini, Umoe Itet, Crayon, eDok, Sem og Stenersen og Hatteland. Sammen med norske og sterke internasjonale partnere i bl.a. Nederland, Finland, Spania og Italia skaper Software Innovation synergi gjennom felles salgs- og markedsinitiativer.

Vekst og rekruttering
Software Innovation opplever nå en positiv utvikling i etterspørselen etter sine programvareløsninger fra nye kunder. Dette sammen med stor etterspørsel fra eksisterende kunder på oppgradering til de nyeste programvareversjonene har ført til et behov for å styrke bemanningen i selskapet. Selskapet ønsker å øke staben med over 20 medarbeidere innen rådgivning, tekniske konsulenttjenester og løsningsarkitektur bare i Norge. Det er også etablert et trainee program for å utvikle yngre talenter til de mulighetene som selskapets vekst de neste årene vil gi.
For mer informasjon, kontakt:
CEO Halvor Walla, halvor.walla@software-innovation.no, 952 62 120
Om Software Innovation:
Software Innovation er med sine om lag 300 ansatte, er et av Nordens fremste IT-miljøer. Vi er Nordens ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Emner

  • Data, telekom, IT

Om Software Innovation:

Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling.

www.software-innovation.no

Kontakter

Knut Ekern

Pressekontakt CMO