Gå videre til innhold
Helseinnovasjon med legene på gangen

Pressemelding -

Helseinnovasjon med legene på gangen

Oslo: Leger, sykepleiere og annet helsepersonell deltar i liten grad i digitale innovasjonsprosjekter på arbeidsplassen sin. Det kan gjøre veien kort til nye IT-fiaskoer i helsesektoren.

Bare én av fem helseforetak setter medisinsk personell i førersetet i sine innovasjonsprosjekter. Det viser en fersk undersøkelse konsulentselskapene Sopra Steria har gjennomført blant 50 IT-ledere i store, offentlige helseforetak i Norge.

Overlege Christine Sachs-Olsen ved Oslo universitetssykehus forteller at resultatet stemmer godt med hennes egne erfaringer med innovasjon og IT-prosjekter i helsesektor.

– Min erfaring er at medisinsk personell i liten grad blir involvert i utvikling av nye systemer, men at vi i noen grad blir hørt når det oppstår problemer i forbindelse med implementeringen. På det tidspunktet er imidlertid mange av løsningene permanente, sier Sachs-Olsen.

I fjor høst ble pasientjournalsystemet DIPS implementert ved Oslo universitetssykehus. Sachs-Olsen mener systemet gir god pasientflyt, men at det virker som det er laget mer for å imøtekomme byråkrati og pasientrettigheter enn å være et praktisk arbeidsredskap i hverdagen.

– Programmet kan være uoversiktlig, og det kan være vanskelig å finne riktig mottakeradresse til interne henvisninger. Dette kan føre til at henvisninger kommer feil og at pasientene må vente lengre på utredning og behandling, sier Sachs-Olsen.

Gunnar_Morne_Sopra_SteriaMÅ INVOLVERES: Gunnar Mørne er direktør for forretningsområdet helse i Sopra Steria Skandinavia. Han mener det er risikabelt å igangsette store innovasjonsprosjekter uten at pasienter og helsepersonalet blir tilstrekkelig involvert.

– Risikabelt
Gunnar Mørne er direktør for forretningsområdet helse i Sopra Steria Skandinavia. Han mener det er risikabelt å igangsette store innovasjonsprosjekter uten at pasienter og helsepersonalet blir tilstrekkelig involvert.

– Helsesektoren er stor og kompleks, der mange fagmiljøer og interessenter har ulike krav og behov. Innovasjonsprosjekter bør forankres i hele organisasjonen – på tvers av fagmiljøene. Dersom én eller flere miljøer settes eller setter seg selv på sidelinjen, øker sjansen for at prosjektet mislykkes, sier Mørne.

Bedre pasientreise
Han påpeker at den norske undersøkelsen likevel viser at mye er på riktig vei i helsesektoren. Mørne synes det er spesielt oppmuntrende at over halvparten av helseorganisasjonene i stor grad er på vei til å skape en bedre pasientopplevelse.

– Pasientreisen handler om hvordan du og jeg opplever møtet vårt med helsevesenet, og det er et område mange har satset tungt på. Derfor er det betryggende å høre at helseorganisasjonene selv mener de gjør tydelige fremskritt her. Dessuten er over 7 av 10 enige i at digitalisering er en viktig del av arbeidet med å forbedre pasientopplevelsen. Det tyder på at fokuset ligger på rett sted, sier Gunnar Mørne i Sopra Steria.

Lærer ikke av fiaskoprosjekter
Evnen til å lære kan imidlertid være en akilleshæl når norske helseforetak skal gjennomføre store digitale prosjekter, antyder den norske undersøkelsen. Her kommer det nemlig fram at bare 35 prosent av helseforetakene i stor grad benytter seg av kunnskap og erfaring fra tidligere IT-prosjekter når de skal igangsette nye digitale innovasjonsprosjekter.

Informatikkprofessor Ole Hanseth ved Universitetet i Oslo har fulgt med på norsk helsesektor i en årrekke. Han mener fraværet på læring og læringsvilje er påfallende.

– Samhandling og informasjonsdeling er fortsatt i stor grad fraværende, og man lærer verken av feil eller suksesser. Dette kan skyldes en rekke ting, for eksempel stor tro på at man vet hvordan det skal gjøres, frykt for å bli syndebukk, og lederfilosofier som går ut på at du ikke kan lære noe av å studere fortiden, sier han.

Ifølge Hanseth har IT-faget ikke klart å henge med i svingene etter hvert som samlingen av IT-løsninger i helsesektoren har økt i kompleksitet.

– Dessverre finnes det ikke noe enkelt svar på dette problemet. For å håndtere kompleksiteten i tunge IT-prosjekter i helsesektoren kreves kunnskap som vi ikke har i dag, og som vi er ganske langt unna å tilegne oss, sier Hanseth.

Utdrag fra undersøkelsen:

  1. Andel som mener digitalisering definitivt kan forbedre pasientopplevelsen: 71%
  2. Den største flaskehalsen for implementering av digitaliseringsprosjekter: Begrensede prosjektressurser 67%
  3. Andel som i stor grad lykkes med organisasjons- og prosessendringer som store IT-programmer bringer med seg: 35%
  4. Andel som i stor grad tar med læring fra tidligere IT-programmer i nye programmer: 35%
  5. Den fremste driveren for digital innovasjon: IT-avdelingen 39%
  6. Andel helseforetak som i stor grad er på vei til å forbedre pasientopplevelsen: 55%
  7. Andel helseforetak som i stor grad klarer å implementere store IT-programmer: 39%
  8. Andel som mener teknologien i stor grad er klar til å understøtte mer optimal pasientopplevelse: 55%

(Kilde: Sopra Steria /Rock IT juni 2015 – intervjuer med 50 IT-sjefer i helsesektoren)

Emner

Kategorier


Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap som tilbyr en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 38 000 medarbeidere i 20 land, og hadde omsetning på 34 milliarder kroner i 2015.

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

Pressekontakt

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør Marked- og kommunikasjon +47 970 28 616
Sopra Steria
Biskop Gunnerus' gate 14A
0185 OSLO
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom