Pressemelding -

Husbanken: ​Hylles for digital låneinnovasjon

Husbankens nye digitale tjeneste for startlån kan spare kommune-Norge for 15 000 saksbehandlertimer hvert år. Nå kåres løsningen til årets digitale tjeneste.

Prisen «Årets digitale tjeneste – Kvalitet på nett 2016» ble gitt til Husbanken på digitaliseringskonferansen til Direktorat for forvaltning og IKT (Difi).

Startlån gis til husstander som har vansker med å etablere seg i boligmarkedet. I 2015 mottok kommunene 20 000 søknader om startlån. Frem til nylig har søkerne måttet forholde seg til en komplisert prosess med papirskjema. Dette førte til at saksbehandlerne måtte bruke mye tid på veiledning samt behandling av mangelfulle og feilaktig utfylte søknader. Dermed kunne det også ta lang tid før søkeren fikk svar.

Den nye digitale løsningen til Husbanken henter automatisk relevante opplysninger fra blant annet Folkeregisteret, Altinn og Kartverket. Dette gjør det lettere og raskere å søke om startlån. Husbanken anslår at det nye løsningen kan spare kommunene for om lag 15 000 timer i saksbehandlingstid. I tillegg vil den ventede reduksjonen av papirsøknader kunne spare opp mot en halv million kroner årlig i portoutgifter.

Gjør livet lettere
– Prisen til Difi henger svært høyt, og vi gratulerer Husbanken som virkelig har gjort seg fortjent til den. Startlånløsningen leverer klare samfunnsgevinster og gjør livet enklere for både publikum og kommuneansatte. Dette er en forbilledlig løsning som jeg håper kan inspirere andre kommunale og offentlige etater, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria.

Sopra Steria var en av Husbankens teknologipartner i utviklingsprosjektet. Konsulentselskapet, som er en ende-til-ende-leverandør av forretnings- og IT-tjenester, hadde konsulenter fra flere disipliner involvert i prosjektet; deriblant UX-designere og utviklere. Sopra Steria har samarbeidet med Husbanken i flere år, og har også bidratt med den nye digitale tjenesten for bostøttesøkere.

Søknad for startlån ble lansert 4. mai i år, etter en to måneder lang pilotperiode i sju kommuner. I pilotkommunene spratt andelen digitale startlånsøknader umiddelbart opp til 70-80 prosent i testperioden.

Emner

  • Data, telekom, IT

Kategorier

  • digital
  • lån
  • husbanken
  • konsulent
  • it
  • digitalisering

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap som tilbyr en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 38 000 medarbeidere i 20 land, og hadde omsetning på 34 milliarder kroner i 2015.

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

Kontakter

Kristin Blix-Elton

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør Marked- og kommunikasjon +47 970 28 616