Gå videre til innhold
FLERE LANGE KONTRAKTER. Avtaler på 10-20 år knyter partene tettere sammen og leverer resultater på bunnlinjen, ifølge Roar Jakobsen (t.v.) og Oddgeir Hvidsten i Sykehuspartner. Foto: Hanne Kristine Fjellheim
FLERE LANGE KONTRAKTER. Avtaler på 10-20 år knyter partene tettere sammen og leverer resultater på bunnlinjen, ifølge Roar Jakobsen (t.v.) og Oddgeir Hvidsten i Sykehuspartner. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

Pressemelding -

​Sju myter om IT-kontrakter

Sverger du til korte standardkontrakter og armlengdes avstand til leverandøren? Da er sjansen stor for at IT-prosjektet ditt går på en smell, ifølge to fremtredende innovasjonsrådgivere.

De siste årene har flere store offentlige IT-prosjekter havarert. En viktig årsak ligger i grunnholdningen til kontraktspartene, ifølge to innovasjons- og strategirådgivere, Roar Jakobsen og Oddgeir Hvidsten fra Sykehuspartner. De ønsker å røske opp i etablerte forestillinger som kan ødelegge for gjennomføringen av IT-prosjekter.

– Vi har noe å lære av leverandørene, særlig de internasjonale. De sitter på bred ekspertise og erfaring som offentlige kunder kan nyte godt av, men vi må se på hvordan samarbeidet mellom kunde og leverandør kan bli bedre, sa Roar Jakobsen til de drøyt 200 fremmøtte på «Power of Sharing»-konferansen til Sopra Steria på Holmen Fjordhotell utenfor Oslo.

20-årskontrakter

Jakobsen argumenterer for at den tradisjonelle rammeavtalen på fire år ofte ikke er hensiktsmessig for å skape innovasjon og verdi, og etterlyser mer interesse rundt strategiske allianser og langsiktige avtaler i offentlig sektor i Norge. Hva med å la flere kontrakter gå over 10-20 år og la partene jobbe tett sammen for å skape resultater, spør han.

– Forskningen på dette området er krystallklar i sin konklusjon: Det er et stort behov for flere lange relasjonskontrakter i offentlig sektor. Det er også et stort behov for bedre kunnskapsoverføring mellom kunde og leverandør. Relasjonene må innebære noe mer enn at leverandøren pusher produkter på kunden, sier Jakobsen.

Toyota knuste GM på kontraktsfokus

Oddgeir Hvidsten bruker det skiftende styrkeforholdet mellom General Motors (GM) og Toyota for å illustrere viktigheten av å ha et progressivt forhold til sine leverandører. Tidlig på 2000-tallet var GM fremdeles over dobbelt så stor som Toyota. Nå har det japanske selskapet gått forbi sin amerikanske konkurrent, selv på GMs hjemmemarked.

– GM kjører klassiske kontrakter, ofte bare ettårige, og har kanskje 6-8 leverandører inne på et prosjekt. Toyota inviterer 2-3 leverandører inn på langsiktige, fleksible avtaler der læring får mye plass. Gevinsten er kortere produksjonstid, færre feil og mindre plassbruk i bilproduksjonen. Det merkes på bunnlinjen, sier Hvidsten.

Jakobsen er motstander av både standardkontrakter og overdetaljerte avtaler som løper over flere tusen sider. Han mener flere kontrakter bør skreddersys for å passe både kunde og leveranse.

– Det er ikke i kontraktutformingsfasen at det viktigste arbeidet skjer. Det mest sentrale er det som skjer etterpå. Behov er ofte skiftende over tid. En overformell og komplisert avtale kveler både relasjon og innovasjon, sier han.

Roar Jakobsen og Oddgeir Hvidstens sju IT-myter:

1. Unngå langvarige kontraktsforhold

2. Hold leverandørene på armlengdes avstand

3. Unngå avhengighet mellom partene

4. Fasen før kontraktsignering er den viktigste

5. Bruk standardkontrakter i så stor grad som mulig

6. Kontrakt og kravspesifikasjon bør være så detaljert og presis som mulig

7. Offentlig sektor er så spesiell. Kunnskap fra privat sektor er ikke relevant for oss 

Emner

Kategorier


Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap som tilbyr en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 38 000 medarbeidere i 20 land, og hadde omsetning på 34 milliarder kroner i 2015.

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

Kontakter

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør Marked- og kommunikasjon +47 970 28 616
Sopra Steria
Biskop Gunnerus' gate 14A
0185 OSLO
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom