Skip to main content

Fosterhjemmene i Norge trenger mer ressurser fra barnevernet

Pressemelding   •   apr 15, 2016 11:51 CEST

– Det er bra at det nå har kommet en egen melding om norske fosterhjem. Det sa Sissel Aarak, leder for nasjonale programmer i SOS-barnebyer Norge da hun møtte i Stortingets familiekomité i dag. – Men tiltakene i meldingen er ikke konkrete nok, og det legges et stort ansvar på et allerede underbudsjettert og presset kommunalt barnevern, sa Aarak, som spesielt var opptatt av tre områder:

1. Søsken må plasseres sammen

Barn har rett til å vokse opp sammen med sine søsken. Denne retten følger av FNs barnekonvensjon, og er også presisert i FNs retningslinjer for alternativ omsorg. En undersøkelse foretatt av SOS-barnebyer viser at seks av ti søsken skilles når de plasseres i fosterhjem i Norge.

– En av de viktigste årsakene til at søsken ikke får vokse opp i samme fosterhjem, er at det er vanskelig å finne fosterforeldre som ønsker å ta imot flere enn ett barn. Det går også frem av fosterhjemsmeldingen, påpekte Aarak. – Å ha omsorgen for flere barn er krevende, og dersom fosterforeldre skal være villige til påta seg en slik oppgave, må hjemmet få gode rammer med tett og tilrettelagt hjelp og oppfølging. Det trengs bedre og mer forutsigbare rammer for fosterhjem som har omsorg for søsken.

2. Barn trenger en stabil oppvekst

Cirka 10 000 barn bor i fosterhjem i Norge i dag, og hvert år plasseres flere hundre nye barn i norske fosterhjem. Det er stadig mangel på fosterhjem, og mange barn venter lenge i uvisshet om hvor de skal bo. Samtidig vet vi at altfor mange av barna opplever å måtte flytte gjentatte ganger i løpet av oppveksten.

– Meldingen peker på at både de faglige og økonomiske rammebetingelsene for fosterhjemmene må gjennomgås. Dersom vi både skal rekruttere tilstrekkelig nye fosterhjem og hindre at eksisterende fosterhjem gir opp, må vi tilby fosterforeldrene bedre støtte enn i dag, sa Aarak. – I tillegg til faglig veiledning trengs en bedre utredning og kartlegging av barna før de plasseres hos fosterforeldre. Samtidig må det kommunale barnevernet gjøres i stand til å følge opp fosterfamiliene. Derfor er det avgjørende at den kommunale barnevernstjenesten styrkes.

3. Innsatsen for enslige mindreårige asylsøkere må styrkes

5297 barn kom alene uten omsorgspersoner til Norge i 2015. Fosterhjemsmeldingen gir uttrykk for at dette økte antallet setter store krav til arbeidet med å finne tilstrekkelige og gode omsorgstilbud til det enkelte barn.

– Spesielt for de aller yngste barna er trygghet, tilhørighet og stabilitet i hverdagen helt essensielt, sa Aarak til Stortingets familiekomité. – Norske fosterhjem var under press også før økningen i antallet enslige mindreårige asylsøkere. Nå er behovet for fosterfamilier større enn noensinne, og det må også gjenspeiles i rammevilkårene til kommunen slik at de får gitt den faglige støtten som skal gis til fosterforeldre.

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie. SOS-barnebyer styrker utsatte familier slik at de kan gi barna god omsorg, og gir barn som ikke kan bo i sin egen familie et trygt hjem i en SOS-familie. Organisasjonen samarbeider med lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter for å sikre barns rettigheter og skape varig endringer for barn og samfunn. SOS-barnebyer jobber i 134 land inkludert Norge.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.