Gå videre til innhold
SpareBank 1 Østfold Akershus leverer god vekst og gode resultater i 2018.
SpareBank 1 Østfold Akershus leverer god vekst og gode resultater i 2018.

Pressemelding -

Fjerdekvartalsrapport SpareBank 1 Østfold Akershus - god vekst og gode resultater i 2018

SpareBank 1 Østfold Akershus leverer et godt resultat 2018. Veksten på utlån og innskudd var god, og vi når våre viktige målsetninger om å bedre kundetilfredsheten og ta markedsandeler.


Gir 131,6 millioner av overskuddet tilbake til regionen og lokalsamfunnene

Årsresultat før skatt ble på 437,1 mill. kr (401,3 mill. kr). Resultatet fra den ordinære virksomheten etter tap og korrigert for eiendomssalg ble på 312,9 mill. kr (308,1 mill. kr). Resultat før skatt for 4. kvartal ble på 92,8 mill. kr (109,3 mill. kr). Resultatet fra den ordinære virksomheten etter tap utgjorde 89,2 mill. kr (74,9 mill. kr).

Egenkapitalavkastningen ble på 11,6 % (12,1 %) og styret foreslår at 50 % av morbankens resultat utbetales i utbytte og gaver. Det er en økning sammenliknet med tidligere år, og betyr i praksis at hele 131,6 millioner av overskuddet gis tilbake til regionen og lokalsamfunnene gjennom gavevirksomheten som forvaltes av våre to eierstiftelser og av banken.

-Som sparebank har vi lange tradisjoner for å dele av overskuddet med lokalsamfunnene. Det er ekstra gledelig at samfunnsbidraget for 2018 blir på over 130 millioner kroner. Gavevirksomheten er en viktig del av vårt samfunnsengasjement, og pengene er øremerket gode formål og prosjekter som bidrar til utvikling og etablering av nye arbeidsplasser i regionen, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus.


Tar markedsandeler 

Utlånsveksten innen personmarkedet var på 7,3 % i 2018 og innskuddsveksten var tilsvarende på 11,6 %. Utlånsveksten innen bedriftsmarkedet var på 7,3 % i 2018 og innskuddsveksten var tilsvarende på 9,6 %. EiendomsMegler 1 har økt markedsandelen fra 14 % ved utgangen av 2017 til 16 % ved utgangen av 2018. Veksten har vært lønnsom og misligholdsannsynligheten i porteføljen har holdt seg stabilt lavt.

- Når vi øker våre markedsandeler viser det at vi er konkurransedyktig. Det gir spennende muligheter for videre vekst og utvikling sammen med kundene og regionen. Vi bidrar til verdiskapningen med lokal kompetanse, korte beslutningsveier, og gjennom å være en god partner og rådgiver for kundene, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør


Gode kundeopplevelser = fornøyde kunder

Gjennom fjoråret har vi hatt stort fokus i hele organisasjonen på hvordan vi kan bli en enda bedre bank og eiendomsmegler for kundene. Det har gitt resultater. Eksempler på dette er at kundetilfredsheten på kundesentrene våre er blant de beste i SpareBank 1-alliansen, og at EiendomsMegler 1 har en anbefalingsgrad på hele 91 %. 

Som del av SpareBank 1-alliansen bidrar vi også godt til betydelige investeringer og utvikling av produkter og tjenester innen digitalisering og robotisering. Dette gir bedre kundeopplevelser og reduserer våre driftskostnader.

-Banktjenester er stort sett ganske like. Det er til syvende og sist positive kundeopplevelser i alle møter med banken som bygger gode relasjoner og gir fornøyde kunder. Det er en kontinuerlig jobb som vi tar på alvor. Bankens aller største fortrinn er og blir dyktige medarbeidere, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør.


Satser videre i regionen

- Vi har vært tilstede og drevet bank i regionen i snart 200 år, og med etableringen av nytt hovedkontor på Høyda i Rygge, gjør vi en stor investering for fremtiden. Samtidig er dette et tydelig signal på en videreføring av vår strategi med å være fysisk tilstede samtidig som vi kontinuerlig tilpasser oss vår digitale distribusjonsmodell. I tillegg til fysiske kontorer, har vi valgt å satse på lokal kompetanse med å drifte to egne kundesenter som til sammen håndterte ca. 160 000 kundehenvendelser i 2018, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør.

- Kundene skal fortsatt kunne velge hvordan de ønsker å bruke banken. De som ønsker det, skal få møte ekte dedikerte mennesker i et lokalt bankkontor, eller de kan velge å bruke moderne digitale bankløsninger, avslutter Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør SpareBank 1 Østfold Akershus.

Nøkkeltall for året

Resultat etter skatt: 358,2 mill. kr (320,9 mill. kr)

Rentenetto inkl. kredittforetak: 454,3 mill. kr (442,2 mill. kr) / 1,49 % (1,55 %)
Tapsprosent inkl. kredittforetak: 0,02 % (0,00 %)
Egenkapitalavkastning: 11,6 % (12,1 %)
Utbytte: kr. 14,60 (kr. 9,30)
Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 27,1 (kr 24,2)
Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 16,1 %
12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overføring til kredittforetak: 7,3 % (6,2 %)
12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overføring til kredittforetak: 7,3 % (8,9 %)
12 mnd. innskuddsvekst: 11,0 % (4,6 %)
Innskuddsdekning: 75,9 % (76,1 %)


Kontaktpersoner

Administrerende direktør.: Arild Bjørn Hansen – 911 98 211
Viseadministrerende direktør/ investorkontakt: Lillian E. Lundberg – 480 44 469

Emner

Kategorier

Regions


SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank, i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Hovedkontoret vårt ligger i Moss og konsernet har, med sine datterselskaper, 199 årsverk. Vi er lokalisert med 7 bankkontor og 9 eiendomsmeglerkontor i vårt markedsområde.

Konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter følgende datterselskaper; EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS (100 %) og NEKOR Gårdselskap (100 %)

Pressekontakt

Arild Bjørn Hansen

Arild Bjørn Hansen

Pressekontakt Administrerende direktør Pressekontakt 911 98 211
Lillian Edvardsen Lundberg

Lillian Edvardsen Lundberg

Pressekontakt Viseadministrerende direktør/CFO Investorkontakt 480 44 469
Heidi Erøy Hansen

Heidi Erøy Hansen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt 971 14 015

Velkommen til SpareBank 1 Østfold Akershus!

SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank, i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Hovedkontoret vårt ligger på Høyda i Rygge og konsernet har, med sine datterselskaper, 199 årsverk. Vi er lokalisert med 7 bankkontor og 9 eiendomsmeglerkontor i vårt markedsområde.

SpareBank 1 Østfold Akershus
Varnaveien 43 E
1500 Moss
Norway