Gå videre til innhold
Kvartalsrapport 3. kvartal 2019: Bedret rentenetto og stabil drift

Pressemelding -

Kvartalsrapport 3. kvartal 2019: Bedret rentenetto og stabil drift

SpareBank 1 Østfold Akershus hadde et resultat før skatt per tredje kvartal 2019 på 382,2 mill. kr (344,3 mill. kr). Resultatet preges av gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen, som i hovedsak skyldes etablering av Fremtind Forsikring og verdiregulering av eiendom i SpareBank 1 Forsikring. Resultat fra ordinær drift etter tap styrkes i kvartalet hovedsakelig som følge av renteendring. Egenkapitalavkastningen ble på 12,9 % (12,5 %) og ren kjernekapitaldekning ble på 16,1 %.

Kostnadsprosenten hittil i år var på 40,8 % (41,0 %). Kostnadene hittil i år er preget av ytterligere satsing på eiendomsmegling og flyttekostnader. Det er fortsatt et potensial for effektivisering i konsernet gjennom forenkling og automatisering og det jobbes for tiden godt med å gjøre prosessene mer effektive.

Tap på utlån forventes å bli lavere i 2019 enn i 2018. Ved utgangen av tredje kvartal 2019 er resultatførte tap 15,5 mill. kr lavere enn fjoråret.

Digitalisering går ikke på bekostning av mennesker

Vi jobber hver dag for å skape en enklere og bedre hverdagsøkonomi for folk flest, og det meste kan løses nå med enkle digitale banktjenester. Vår mobilbank ble kåret til norges beste tidligere i år, og nesten 4000 flere kunder har tatt den i bruk det siste året. Bruken av Vipps øker også, og har hatt en økning på over 5% siste år.

Dette endrer likevel ingenting på vår distribusjonsmodell, for hos oss skal kundene få mer enn en digital bank. De får også en engasjert lokalbank med mennesker som er genuint opptatt av å bidra til et levende lokalsamfunn hvor kundene våre kan leve gode liv og ha trygge jobber.

- Vi brenner for at kundene skal ha muligheter til å realisere sine drømmer og for at næringslivet skal blomstre i vår region. I en stadig mer digitalisert verden, mener vi det er viktigere enn noen gang å være tett på og å kjenne kundene og regionen vi driver bank i. Vi skal bidra med gode råd og banktjenester som gir de beste forutsetningene for økonomisk trygghet gjennom hele livet, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør SpareBank 1 Østfold Akershus.

Våre verdier er "Bedre sammen tett på - for kundene" og vi har en hårete ambisjon å levere overveldende kundeopplevelser. Nå satser vi videre på å utvikle våre ansatte og de 6 lokalkontorene våre, hvor kundene møter engasjerte og dyktige rådgivere, og et enda bedre servicetilbud. I høst har vi blant annet utvidet åpningstidene på torsdager for kunder som skal ta kopi av pass og levere kundeerklæringsskjema. Vi har også lansert juridisk førstehjelp som er et tilbud til alle kunder. 

-Kundene velger selv hvordan de ønsker å bruke oss, men det vil alltid være mulig å møte mennesker som bryr seg og er klare til å hjelpe uansett hvor man er i livet, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør SpareBank 1 Østfold Akershus.

EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS fortsetter den gode utviklingen fra fjoråret med en omsetningsøkning på ca. 6 % etter årets tre første kvartaler. Markedet varierer noe i forhold til antall solgte boliger og antall utlagte boliger sammenlignet med samme periode i fjor. Frogn skiller seg ut med hele 23,4 % flere omsatte boliger i årets tredje kvartal, mens omsetningen i Ås har en nedgang på 6 %. Generelt vurderer vi boligmarkedet i vårt nedslagsfelt som relativt stabilt og forutsigbart. Vi er stolte av at vi opprettholder vår gode anbefalingsgrad på godt over 90 %.

Strategien om å være regionens anbefalte finanshus står uendret. Det innebærer blant annet at vi skal være fysisk tilstede i regionen, men kundene skal også kunne treffe oss i de digitale kanalene. Ambisjonen er å øke effektiviteten, styrke konsernets kunderelasjoner, samt vinne nye markedsandeler, avslutter Arild Bjørn Hansen.

Kontaktpersoner:

Adm. dir.: Arild Bjørn Hansen – 911 98 211

Viseadm. dir/Investorkontakt: Lillian E. Lundberg – 480 44 469

Nøkkeltall for året (fjoråret i parentes):

Resultat etter skatt: 320,3 mill. kr(284,0 mill. kr)

Rentenetto inkl. kredittforetak: 357,8 mill. kr(335,9 mill. kr) / 1,47 %(1,49 %)

Tapsprosent inkl. kredittforetak: -0,02 %(0,05 %)

Egenkapitalavkastning: 12,9 %(12,5 %)

Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 24,2(kr 21,5)

Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 16,1 % (15,6 %)

12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overføring til kredittforetak: 3,2 % (8,5 %)

12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overføring til kredittforetak: 1,3 % (9,9 %)

12 mnd. innskuddsvekst: 12,6 % (5,9 %)

Innskuddsdekning: 80,7 % (73,0 %)

Kontaktpersoner:

Adm. dir.: Arild Bjørn Hansen – 911 98 211

Viseadm. dir/Investorkontakt: Lillian E. Lundberg – 480 44 469

Emner

Kategorier

Regions


SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank, i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Hovedkontoret vårt ligger på Høyda i Rygge og konsernet har, med sine datterselskaper, 208 årsverk. Vi er lokalisert med 6 bankkontor og 7 eiendomsmeglerkontor i vårt markedsområde. 

Konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter følgende datterselskaper; EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS (100 %) og NEKOR Gårdselskap (100 %)

Pressekontakt

Arild Bjørn Hansen

Arild Bjørn Hansen

Pressekontakt Administrerende direktør Pressekontakt 911 98 211
Lillian Edvardsen Lundberg

Lillian Edvardsen Lundberg

Pressekontakt Viseadministrerende direktør/CFO Investorkontakt 480 44 469
Heidi Erøy Hansen

Heidi Erøy Hansen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt 971 14 015

Velkommen til SpareBank 1 Østfold Akershus!

SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank, i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Hovedkontoret vårt ligger på Høyda i Rygge og konsernet har, med sine datterselskaper, 199 årsverk. Vi er lokalisert med 7 bankkontor og 9 eiendomsmeglerkontor i vårt markedsområde.

SpareBank 1 Østfold Akershus
Varnaveien 43 E
1500 Moss
Norway