Gå videre til innhold
Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør for SpareBank 1 Østfold Akershus.
Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør for SpareBank 1 Østfold Akershus.

Pressemelding -

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL FOR SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS. ​STØ KURS – GOD VEKST OG GOD EGENKAPITALAVKASTNING

STØ KURS – GOD VEKST OG GOD EGENKAPITALAVKASTNING

SpareBank 1 Østfold Akershus leverte et resultat før skatt ved utgangen av tredje kvartal på 327 mill. kr (382 mill. kr). Resultatet er preget av god underliggende drift i kjernevirksomheten, gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen og høyere tapsavsetning som følge av koronasituasjonen. Fjorårstallene er positivt påvirket av forsikringsfusjonen som resulterte i Fremtid. Resultat fra ordinær drift før tap ble på 284 mill. kr (248 mill. kr) og etter tap på 253 mill. kr (252 mill. kr). Egenkapitalavkastningen ble på 10,3 % (12,9 %) og ren kjernekapitaldekning på 17,5 % (16,1 %).

Resultat før skatt i tredje kvartal ble på 123 mill. kr (104 mill. kr). Resultatet fra ordinær drift før tap utgjorde 103 mill. kr (96 mill. kr) og etter tap 101 mill. kr (98 mill. kr). Egenkapitalavkastningen ble på 11,3 % (9,6 %). Kostnadene holder seg stabile og på samme nivå som fjoråret. 


ROBUST REGION

Sammenliknet med andre deler av landet, er det så langt mye som kan tyde på at vår region vil klare seg relativt godt gjennom koronakrisen.

Økt innenlandsturisme og stengt grensehandel har bidratt positivt til det lokale næringslivet. I tillegg har vår region relativt liten eksponering mot oljeindustrien som også opplever tøffe tider i 2020. En positiv konsekvens som følge av dette, er at vi ikke har opplevd noen økning av permitteringer og oppsigelser som fryktet etter sommeren. Den høye arbeidsledigheten er på vei ned, og rekordlave renter ser ut til å veie opp og bidra til et sundt og stabilt boligmarked som blir stadig mer attraktivt.

Utviklingen stemmer også godt overens med vårt inntrykk hvor vi opplever at majoriteten av våre kunder har kommet seg godt igjennom første del av krisen. 


STOR PÅGANG FRA LÅNEKUNDER OG ØKTE MARKEDSANDELER

EiendomsMegler 1 leverer knallgode resultater og tar nye markedsandeler i tredje kvartal. En av faktorene for regionens vekst er nærheten til et presset Oslomarked kombinert med lavere boligpriser som gjør det stadig mer attraktivt for boligkjøpere fra Osloregionen å bosette seg her.

-Regionen vår har i snitt hatt en vekst på ca 10 % i antall solgte boliger i tredje kvartal, mens EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS har hatt en vekst på hele 26 %. Vi tar markedsandeler også dette kvartalet, og det er vi svært fornøyd med, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør for SpareBank 1 Østfold Akershus.

Konkurransen er tøff, men vi opplever stor pågang fra kunder både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Utlånsveksten i privatmarkedet hittil i år var på 5,5 %, og veksten siste kvartal var på 2,2 %. For bedriftsmarkedet var utlånsveksten hittil i år på 12,2 % og veksten i siste kvartal var på 1,5 %. Den samlede innskuddsveksten hittil i år har vært på 6,3 %.

Vi er konkurransedyktige og tilstede både digitalt og lokalt. Vår erfaring så langt i koronapandemien, er at mange setter ekstra pris på tryggheten det er å ha en lokal bank som kjenner deg, og hvor hjelpen aldri er langt unna hvis du skulle ha behov for det. Mange av kundene har fått avdragsutsettelser de siste månedene, men vi ser nå en normalisering ift pågang av nye søknader.

-Vi har vært ekstra tett på kundene under koronapandemien, og med fokus på godt smittevern, har alle våre 6 bankkontor har vært åpne med mulighet for personlig rådgivning. Slik har vi raskt kunnet trå til, og være en sparringspartner for gode råd og fornuftige løsninger i en tid hvor verden kan fremstå som uoversiktlig for mange, fortsetter Arild Bjørn Hansen.

Som lokal sparebank har vi et viktig samfunnsansvar i å bidra til utviklingen av bærekraftige og gode lokalsamfunn både i gode- og i utfordrende tider. Under koronapandemien har vi derfor sett det som et viktig samfunnsoppgave å bidra med ekstra økonomisk støtte blant annet til organisasjonslivet og kulturlivet som er blitt hardt rammet. Et viktig bidrag i dette arbeidet er koronastøtten på 5 millioner kroner øremerket lokalt organisasjonsliv og kulturliv som vi langt på vei allerede har delt ut.

-I usikre tider blir det ekstra tydelig at folk, næringsliv og lokalsamfunn setter pris på tryggheten ved å ha en solid lokal bank i ryggen. Personlig rådgivning og konkurransedyktige vilkår kombinert med enkle digitale bankløsninger, er et konsept som står seg godt i vår region. Det er vanskelig å spå fremtiden, men kunder og lokalsamfunn kan alltid være trygge på at de har en engasjert bank klar til å hjelpe og som bryr seg, avslutter Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør for SpareBank 1 Østfold Akershus.

NØKKELTALL HITTIL I ÅR (FJORÅRTET I PARANTES) 

  • Resultat etter skatt: 272 mill. kr (320 mill. kr)
  • Rentenetto inkl. kredittforetak: 392 mill. kr (358 mill. kr) / 1,52 %(1,47 %)
  • Tapsprosent inkl. kredittforetak: 0,11 % (-0,02 %)
  • Egenkapitalavkastning: 10,3 % (12,9 %)
  • Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 20,5 (kr 24,2)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 17,5 % (16,1 %)
  • 12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overføring til kredittforetak: 7,5 % (3,2 %)
  • 12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overføring til kredittforetak: 15,4 % (1,3 %)
  • 12 mnd. innskuddsvekst: 6,1 % (12,6 %)
  • Innskuddsdekning: 80,8 % (80,7 %)

KONTAKTPERSONER 

Adm. dir.: Arild Bjørn Hansen – 911 98 211

Viseadm. dir/Investorkontakt: Lillian E. Lundberg – 480 44 469

Emner

Tags

Regions


SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank som er i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Vi driver med bank og eiendomsmegling, og hovedkontoret vårt ligger på Høyda i Rygge. Konsernet har, med sine datterselskaper, 208 årsverk, og vi er lokalisert med 6 bankkontorer og 7 eiendomsmeglerkontorer i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Askim, Vestby og Drøbak. Konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter følgende datterselskaper; EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS (100 %) og NEKOR Gårdselskap (100 %)