Gå videre til innhold
Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør SpareBank 1 Østfold Akershus.
Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør SpareBank 1 Østfold Akershus.

Pressemelding -

ØKTE MARKEDSANDELER OG GODT RESULTAT

SpareBank 1 Østfold Akershus oppnådde et resultat før skatt på 344,3 mill. kr (292,0 mill. kr) pr. 30. september 2018. Resultatet fra den ordinære virksomheten etter tap og korrigert for eiendomssalg ble på 223,7 mill. kr (233,3 mill. kr). Resultatet preges av stor aktivitet, og vi tar markedsandeler i regionen både i privatmarkedet, i bedriftsmarkedet og hos eiendomsmegleren, sier Adm. dir. Arild Bjørn Hansen.

Stadig flere velger SpareBank 1 Østfold Akershus 

Østfold og Akershus syd blomstrer av optimisme. Når det går godt i vår region går det godt for banken og det er gledelig å se at vi tar markedsandeler, sier sier Adm. Dir Arild Bjørn Hansen.

Vi har stor pågang av nye kunder og god utlånsvekst både på privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Utlånsveksten i privatmarkedet var på 6,2 % hittil i år og 8,6 % siste 12 måneder. Utlånsveksten i bedriftsmarkedet hittil i år ble på 9,2 % og på 9,4 % siste 12 måneder.

Både privatmarkedet og bedriftsmarkedet har en utvikling som er i tråd med de vekstmålene vi har satt oss. Det siste kvartalet utgjorde nye lån nesten 80% av totalt låneopptak på privatmarkedet, og i oktober har vi hatt ny rekord med antall digitale lånesøknader og lånebevis.

Eiendomsmegleren har økt markedsandelen fra 14 % ved utgangen av 2017 til 16 % ved utgangen av tredje kvartal 2018. Selskapet har hatt en god utvikling hittil i 2018, hvor vi har økt antall omsetninger med 17 % noe som er vesentlig bedre enn den totale økningen i hele landet på ca 6%.


-Vi jobber knallhardt for å levere enkle bankløsninger og god rådgivning som dekker familienes behov for hverdagsøkonomi, økonomisk planlegging, oversikt og trygghet. 
Når både banken og eiendomsmegleren tar markedsandeler, tror jeg det skyldes flere ting; vi er konkurransedyktige og kundene er godt fornøyde med de tjenestene vi tilbyr. I tillegg tror jeg at kundene setter pris på tilgjengeligheten vi har. Hos oss kan kundene velge mellom gode digitale løsninger og personlig rådgivning fra ansatte med lokal kunnskap og god kompetanse. Til slutt tror jeg kundene setter pris på at vi er lokalt forankret. Verdiene vi skaper blir igjen i Østfold og søndre Akershus, og vi bidrar aktivt gjennom vår gavevirksomhet til å utvikle regionen og skape arbeidsplasser. Vi kjenner markedet, har korte beslutningsveier og kan gi kundene raske tilbakemeldinger, sier Adm. Dir Arild Bjørn Hansen.


Nytt tilbud til barnefamiliene

Familien er en viktig målgruppe for oss, og i april lanserte vi Spink som er mobilbank og bankkort tilpasset barn. Spink har også nylig fått vennebetaling som gir barna mulighet til å betale til venner og familie, uansett bank. Foreldre må godkjenne mottakerne når de legges til. På denne måten er det både trygt og sikkert for barnet å bruke løsningen.

-Barn lærer mer om penger når de får, bruker og sparer penger på egenhånd, og derfor har vi utviklet Spink for å gi barn muligheten til å lære om penger og økonomi i trygge rammer, sier Adm. Dir Arild Bjørn Hansen. 


Hjelp fra kundene

I 2018 har vi fortsatt med å jobbe målrettet for å utvikle nye løsninger som skal gjøre det enklere å håndtere hverdagsøkonomien. Vi har blant annet lansert en rekke nye funksjoner i mobilbanken basert på innspill fra kunder. I tillegg til direkte tilbakemeldinger fra kundene, benytter vi fokusgrupper, brukertester og spørreundersøkelser til å ta riktige valg og prioriteringer. Nærmere 100.000 kunder har hittil ratet SpareBank 1s mobilbank i App Store, og den samlede scoren er nå på 4,6 av 5 mulige.

-Vi skal hjelpe kundene med å forenkle og forbedre deres økonomiske hverdag med gode og relevante tjenester. Tilbakemeldingene vi får fra kundene er derfor uvurderlig, avslutter Adm.dir Arild Bjørn Hansen.

Nøkkeltall (hittil i år):

 • Resultat etter skatt: 284,0 mill. kr (232,2 mill. kr)
 • Rentenetto inkl. kredittforetak: 335,9 mill. kr (325,8 mill. kr) / 1,49 % (1,54 %)
 • Tapsprosent inkl. kredittforetak: 0,05 % (0,00 %)
 • Egenkapitalavkastning: 12,5 % (11,9 %)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 21,5 (kr 19,2)
 • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 15,6%
 • 12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overføring til kredittforetak: 8,6 % (4,1 %)
 • 12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overføring til kredittforetak: 9,4 % (3,7 %)
 • 12 mnd. innskuddsvekst: 5,9 % (6,1 %)
 • Innskuddsdekning: 73,0 % (77,0 %)

  Kontaktpersoner:

Adm. dir.: Arild Bjørn Hansen – 911 98 211
Viseadm. dir/Investorkontakt: Lillian E. Lundberg – 480 44 469

Emner

Kategorier

Regions


SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank, i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Hovedkontoret vårt ligger i Moss og konsernet har, med sine datterselskaper, 199 årsverk. Vi er lokalisert med 7 bankkontor og 9 eiendomsmeglerkontor i vårt markedsområde.

Konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter følgende datterselskaper; EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS (100 %) og NEKOR Gårdselskap (100 %)

Pressekontakt

Arild Bjørn Hansen

Arild Bjørn Hansen

Pressekontakt Administrerende direktør Pressekontakt 911 98 211
Lillian Edvardsen Lundberg

Lillian Edvardsen Lundberg

Pressekontakt Viseadministrerende direktør/CFO Investorkontakt 480 44 469
Heidi Erøy Hansen

Heidi Erøy Hansen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt 971 14 015

Velkommen til SpareBank 1 Østfold Akershus!

SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank, i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Hovedkontoret vårt ligger på Høyda i Rygge og konsernet har, med sine datterselskaper, 199 årsverk. Vi er lokalisert med 7 bankkontor og 9 eiendomsmeglerkontor i vårt markedsområde.

SpareBank 1 Østfold Akershus
Varnaveien 43 E
1500 Moss
Norway