Skip to main content

STERKT ÅRSRESULTAT KOMMER REGIONEN TIL GODE

Pressemelding   •   feb 06, 2020 12:50 CET

Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østfold Akershus leverte et resultat før skatt i 2019 på 489,2 mill. kr(437,1 mill. kr). Resultatet er preget av engangseffekter fra forsikringsfusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DnB Skadeforsikring. Resultat fra ordinær drift etter tap ble på 346,8 mill. kr (312,9 mill. kr) og styrkes ytterligere i fjerde kvartal hovedsakelig som følge av renteendringer. Egenkapitalavkastningen ble på 12,1 % (11,6 %) og ren kjernekapitaldekning ble på 17,8 %.

Kostnadsprosenten for 2019 var på 42,2 % (43,3 %). Kostnadene er preget av ytterligere satsning på eiendomsmegling og flyttekostnader. Det er fortsatt et potensial for effektivisering i konsernet gjennom forenkling og automatisering og det jobbes for tiden godt med å gjøre prosessene mer effektive.

Tapene er lave og nedskrivingene på utlån og garantier utgjorde en inntekt på 3,2 mill. kr for året sett under ett, mot et tap på 6,4 mill. kr i 2018.


Et attraktivt marked

Konsernets markedsområde er attraktivt for arbeidstakere og bedrifter. Regionen er en del av Norges største arbeidsmarked og har en nærhet til Oslo som gjør at mange innbyggere i Follo og Østfold dagpendler til hovedstaden.

Regionen kan tilby et bo- og leiemarked som er langt mindre presset enn på andre deler av Østlandet og byr på attraktive byer og trygge tettsteder med gode bomiljø, skoler og kulturtilbud. Dette medfører at det er sterk tilflytningsvekst til regionen.

I fjerde kvartal var det et lite prisfall i boligmarkedet i vår region. I et litt større perspektiv er bildet annerledes. For hele 2019 er det oppgang i boligprisene i samtlige områder i vår region. Det var Fredrikstad som hadde størst økning i boligprisene, med hele 6,0 %. Sarpsborg hadde nest størst økning med 4,2 %, deretter Askim med 3,4 %, distriktene i Østfold 3,3 %, Halden 3,1 %, og Moss med 2,0 %. I Follo var det Frogn som hadde størst boligprisutvikling på 2,0 %, deretter Vestby med 1,9 % og Ås med 1,3 %.


Kundene viktigst

Konkurransen om kundene er høy, men det er også våre ambisjoner overfor kundene. Sterke relasjoner og tilliten fra kundene er avgjørende for at vi skal kunne fungere, og vi skal alltid levere den beste kundeopplevelsen. Dette en ambisjoner som vi mener alvor med, og som vi måler jevnlig gjennom året. For å lykkes, vil vi bygge videre på vår forretningsmodell som relasjonsbank som kombinerer betjening fra dyktige engasjerte medarbeidere med digitale banktjenester som er blant de beste i markedet.


50 millioner kroner til lokalsamfunnene i 2019

En viktig del av vårt samfunnsansvar som sparebank har alltid vært å bidra til å bygge bærekraftige lokalsamfunn rundt oss.Å skape bærekraftige lokalsamfunn var årsaken til at vi ble stiftet og er fortsatt vår viktigste misjon.

Hvert eneste år gir vi derfor av overskuddet vårt tilbake til lokalsamfunnene som vi som vi er en del av.  Sammen med stiftelsene har vi de siste årene bidratt med en betydelig sum, og for 2019 delte vi ut nesten 50 millioner kroner i samfunnsbidrag. Bidragene går blant annet til utvikling av lokale arbeidsplasser, kultur, idrett og organisasjonsliv – aktiviteter som er til glede for folk flest, og som på hver sin måte bidrar til å gjøre regionen vår til et enda bedre sted å bo.

Bankens utbyttestrategi legger til grunn at eierne skal likebehandles, og for regnskapsåret 2019 innstiller styret overfor representantskapet på et kontantutbytte på 14,40 kroner pr. egenkapitalbevis. 


Optimisme for 2020

Gode rentebeslutninger i 2019 gir optimistiske utsikter for 2020. Privatmarkedet gikk igjennom store endringer i 2019 og er nå godt rigget for offensiv satsning. Bedriftsmarkedet har befestet sin posisjon i regionen og vi ønsker å øke satsingen i 2020. Vi har en forventning om fortsatt lave tap i tiden fremover.

Visjonen om å være regionens anbefalte finanshus fordi vi bryr oss står uendret. Det innebærer blant annet at vi skal være fysisk tilstede i regionen, samtidig som kundene også kan treffe oss i de digitale kanalene hvor vi blant annet har landets beste mobilbank. Ambisjonen er å øke effektiviteten, styrke konsernets kunderelasjoner, samt vinne nye markedsandeler. Konsernets langsiktige mål om 10 % egenkapitalavkastning står uendret, avslutter Arild Bjørn Hansen.Nøkkeltall for året (fjoråret i parentes):

 • Resultat etter skatt: 403,6 mill. kr(358,2 mill. kr)
 • Rentenetto inkl. kredittforetak: 501,1 mill. kr(454,3 mill. kr) / 1,53 %(1,49 %)
 • Tapsprosent inkl. kredittforetak: -0,01 %(0,02 %)
 • Egenkapitalavkastning: 12,1 %(11,6 %)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 30,5(kr 27,1)
 • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 17,8 % (16,1 %)
 • 12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overføring til kredittforetak: 4,1 % (7,3 %)
 • 12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overføring til kredittforetak: 6,0 % (7,3 %)
 • 12 mnd. innskuddsvekst: 7,3 % (11,0 %)
 • Innskuddsdekning: 80,5 % (75,9 %)

  Kontaktpersoner:

Adm. dir.: Arild Bjørn Hansen – 911 98 211

Viseadm. dir/Investorkontakt: Lillian E. Lundberg – 480

SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank som er i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Vi driver med bank og eiendomsmegling, og hovedkontoret vårt ligger på Høyda i Rygge. Konsernet har, med sine datterselskaper, 208 årsverk, og vi er lokalisert med 6 bankkontorer og 7 eiendomsmeglerkontorer i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Askim, Vestby og Drøbak. Konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter følgende datterselskaper; EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS (100 %) og NEKOR Gårdselskap (100 %)