Gå videre til innhold
Dobbelt rentehopp - og rentetopp på 3%

Nyhet -

Dobbelt rentehopp - og rentetopp på 3%

Som ventet hevet Norges Bank styringsrenten med 0,5%-poeng til 1,25%. De varsler at de vil heve renten videre med 0,25%-poeng i august og at de ser for seg en rentetopp på 3% neste sommer.

Norges Bank legger vekt på de følgende faktorer når de velger å heve med et dobbelt rentehopp nå:

  • Risikovurdering om at det er bedre å heve tidlig for å dempe presset i økonomien nå, for å dermed slippe å måtte heve renten for mye om inflasjonen skyter videre fart utover året
  • Svak krone. Kronen har blitt mye svakere enn det Norges Bank så for seg i mars.
  • Rentene har steget kraftig i andre land.
  • Arbeidsmarkedet er mye strammere enn det Norges Bank så for seg i mars, noe som øker risikoen for en pris-lønnsspiral.

Norges Bank viser i en figur på side 46 i sin pengepolitiske rapport at selv med dagens renteøkning, så vil realrentene falle videre i år siden inflasjonen har økt så mye. Det betyr at pengepolitikken blir mer stimulerende i år, siden det er realrenten som påvirker realøkonomien. I figur 4.5 på side 48 i rapporten viser Norges Bank at ved å se på hva Norges Bank historisk har satt renten til for å sike stabil inflasjon over tid, så burde renten allerede i år vært betydelig høyere. Det er derfor en risiko for at Norges Bank må heve renten med 0,5% også i august om inflasjonspresset fortsetter å øke, arbeidsmarkedet fortsetter å koke, og kronen svekkes utover sommeren. At sentralbanken i USA vil heve renten med 0,75%-poeng i august, kombinert med mer markedsuro, kan bety en enda svakere kronekurs fremover. Siden vi importerer så mye til norsk økonomi, vil en svakere krone bety økt importert prisvekst. 

Norges Bank skal ha honnør for å ha kommet tidlig i gang med å heve renten, og ta et risikohensyn når de nå hever litt raskt for å unngå at en må heve mye på et senere tidspunkt når økonomien da kan være på vei ned. Det kan bety at rentetoppen bli noe lavere enn om de hadde valgt en mer forsiktig strategi. 

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1