Gå videre til innhold
Makrorapport januar 2019: Brexit-avstemming tirsdag, og fare for resesjon i Europa

Nyhet -

Makrorapport januar 2019: Brexit-avstemming tirsdag, og fare for resesjon i Europa

Det store spørsmålet i markedet er om det kun var en korreksjon etter svært mange år med sterk oppgang i aksjemarkedet, eller om vi står foran en lengre periode med fallende trend i aksjer. Det er klare tegn til avtagende vekst i USA, Europa og Kina. Etter at republikanerne mistet flertallet i representantenes hus har politikken i USA blitt mer polarisert, og mindre styringsdyktig, noe tidenes lengste nedstenging av deler av føderale myndigheter er et uttrykk for.

Konflikten mellom Kina og USA sprer seg til Europa, der den tyske næringsforeningen i forrige uke ba regjeringen være tøffere overfor Kina, og krevde beskyttelse fra kinesiske oppkjøp av kritisk teknologi. Simens og Alstom ønsker å fusjonere for å stå imot kinesisk konkurranse innen tog, med full støtte fra franske og tyske politikere, men møter motstand fra EUs konkurransemyndighet.

Les mer i vedlagte rapport.

I Polen ble en Huawei ansatt arrestert, mistenkt for spionasje. Før jul advarte FBI om at Kina strategisk trekker hjem forskere bosatt i USA, med risiko for at de tar med teknologikunnskap tilbake til Kina. Kina har etter 2008 vokst betydelig takket være en kraftig vekst i gjeld, i håp om at eksporten skulle ta seg opp. Handelskonflikt øker risikoen for en kraftig svekkelse av veksten i Kina, og resultatvarsel fra blant annet Apple ble sett som en bekreftelse på denne risikoen. Svakere etterspørsel fra Kina har dempet eksport fra Tyskland, redusert oljeprisen og bidratt til en svakere norsk kronekurs. BNP falt i Tyskland i tredje kvartal, og om BNP falt også i fjerde kvartal er Tyskland i teknisk resesjon. Løpende tall for blant annet eksport og privatkonsum kan tyde på at det er tilfelle. Det vil i så fall være svært negativt for Europa.

Sentralbanken i USA vil trolig holde renten uendret i USA i år. Svak vekst og færre renteøkninger i andre land enn det Norges Bank har sett for seg, vil trolig gjøre at Norges Bank vil sette renten opp færre ganger enn de til nå har varslet. Vi tror de vil heve renten som planlagt i mars, men deretter ta en pause resten av året.

Selv om veksten i norsk økonomi tar seg opp, så er risikoen at summen høyere renter, høyere strømpriser, dyrere utenlandsferier, økt eiendomsskatt, og økte bompenger vil redusere kjøpekraften så mye at konsumet vil bremse opp fremover også i Norge. Investeringene i oljesektoren øker, mens investeringene i fastlandsøkonomien er mindre enn mange skulle ønske. En svak kronekurs bekrefter at det ikke er særlig stor interesse fra investorer for å investere i Norge for tiden. Ny signal fra Norges Bank kommer 24. januar.  

Tirsdag kveld skal parlamentet i Storbritannia stemme over Brexit-avtalen med EU. Den vil mest sannsynlig bli stemt ned, og da har Theresa May 3 dager til å legge frem en plan B for parlamentet. Labour har varslet at de vil stille mistillitsforslag overfor regjeringen, med håp om nyvalg. Det mest sannsynlige utfallet er at Storbritannia ber om, og får, forlenget tid til å forhandle. EU har allerede signalisert at de vil gi Storbritannia mer tid, for å unngå at de går ut uten avtale. Avstemningen i underhuset i London kan følges direkte på TV fra klokken 20 norsk tid tirsdag.

Les mer i vedlagte rapport.

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

SpareBank 1