Gå videre til innhold
Makrorapport oktober 2018: Stigende renter og handelskrig gir børsfall

Nyhet -

Makrorapport oktober 2018: Stigende renter og handelskrig gir børsfall

Norges Bank holdt som ventet renten uendret på dagens rentemøte, og uttalte at selv om veksten har vært lavere og prisveksten høyere enn ventet i forrige rapport, så anser de at utsiktene og risikobildet er om lag uendret siden sist rapport. Det betyr at de ser for seg neste renteøkning i mars neste år.


De lange rentene i USA har etablert seg i en stigende trend, og har holdt seg over 200 dagers glidende snitt siden oktober i fjor, og over 3% siden september i år. Som figuren under viser, så har de to forrige gangene 10 års statsobligasjonsrenten steget over den nedadgående trendkanalen, så har det blitt fulgt av kraftige korreksjoner i aksjemarkedet. Stigende renter er negativt for aksjemarkedet, i og med at høyere renter reduserer prisingen i aksjemarkedet. I tillegg vil betydelig høyere renter bremse veksten i realøkonomien og kunne gi en ytterligere styrkelse i valutakursen.

Les hele rapporten her.

Aksjemarkedet har svekket seg gradvis i år på bekymring om at veksten har nådd toppen i USA, og at høyere renter og opptrapping av handelskrigen vil dempe global vekst fremover. I USA fører importtoll til at importerte varer og innsatsvarer har, og vil fortsette, å stige i pris. Om bedriftene velger å velte de økte kostnadene over på kundene, så vil det øke konsumprisene i USA. Sentralbanken kan da for å holde prisveksten i nærheten av sitt inflasjonsmål måtte heve rentene mer enn det som er priset inn i markedet. Sentralbanken har signalisert at renten skal settes videre opp i desember, og 2-3 ganger neste år. Om bedriftene ikke velter de økte kostnadene over på kundene, eller kun velter deler av dem over, så vil bedriftenes marginer svekkes. Svakere enn ventet tredje kvartals rapportering i USA bekrefter bekymringen. På toppen ser veksten i Kina ut til å dabba av. I Europa er det usikkerheten om Brexit, og konflikt mellom Italia og EU om budsjettet.

Skulle uroen i aksjemarkedet fortsette, og fallet bli betydelig, så vil det trolig få som konsekvens at sentralbankene setter videre renteøkninger på hold. Skulle det bli et veldig stort fall på børsene kan sentralbankene kutte renten, men det må avveies mot hva effekten av prisfallet blir på realøkonomien og på prisveksten. I utgangspunktet har børsfall liten effekt på realøkonomien. Men om det skaper en frykt som er stor nok til å redusert optimisme blant både bedrifter og husholdninger, så kan effekten bli så stor at sentralbankene vil reagere med å kutte renten. Usikkerheten er stor, og mye tyder på at aksjefallet ikke er helt over enda.

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

SpareBank 1