Gå videre til innhold
Ledergruppen i det sparebankenes nye kredittselskap. Fra venstre: Terje Gromholt, Astrid Kvernes Hyldmo, Ronny Smolan, Marianne Nordløkken, Marthe Aasheim Juul og Thomas Wivestad. Foto: SpareBank 1 Kreditt
Ledergruppen i det sparebankenes nye kredittselskap. Fra venstre: Terje Gromholt, Astrid Kvernes Hyldmo, Ronny Smolan, Marianne Nordløkken, Marthe Aasheim Juul og Thomas Wivestad. Foto: SpareBank 1 Kreditt

Pressemelding -

Disse får nøkkelposisjoner i sparebankenes kredittselskap

Nå er det klart hvem som skal utgjøre styret og ledelsen når Eika Kredittbank og SpareBank 1 Kreditt, produktselskapene for kredittkort og forbrukerfinansiering i de to største sparebankalliansene i Norge, i løpet av året samler sin kredittvirksomhet i ett selskap.

Ved sammenslåingen vil over en million nordmenn være kunder av det nye selskapet, mens samlet markedsandel innenfor kredittkort og forbrukslån er på 6,3 prosent. Til sammen vil selskapet ha omtrent 120 ansatte i Trondheim, på Gjøvik og i Oslo, med Trondheim som hovedkontor.

Styreleder, nestleder og styresammensetning

Styrelederen blir Sverre Kaarbøe (51), som i dag er styreleder for dagens Eika Kredittbank, og konserndirektør CFO i Eika Gruppen.

Jeg er takknemlig for tilliten som er vist meg, og ser frem til å ta fatt på denne reisen sammen med resten av styret, selskapets ledelse og organisasjonen for øvrig, uttaler Sverre Kaarbøe.

Per Ivar Kleiven (56), dagens styreleder i SpareBank 1 Kreditt, vil gå inn som nestleder i det nye styret.

I tillegg vil styret består av Kari Elise Gisnås (59), Cecilie Andresen (52), Elling Georg Berntsen (65), Christin Løken (51) og Bengt Olsen (53). Styret vil også bestå av ansattvalgte fra sammenslått selskap.

– Ambisjonen er å bli Norges største kredittpartner innen 2030. Det er altså ingen tvil om at vi har klare vekstambisjoner for selskapet, men vi skal vokse på en ansvarlig måte. Sammenslåingen vil gjøre oss enda mer attraktive for kunder og eksterne partnere, og forhåpentligvis kan vi hente enda flere kunder «hjem» til sparebankene, sier Kaarbøe.

Ny ledergruppe

Det er nøkkelpersoner fra både Eika Kredittbank og SpareBank 1 Kreditt som inngår i ledergruppa for det sammenslåtte selskapet.

Marianne Nordløkken (40) fra SpareBank 1 Kreditt blir direktør for Kunde og marked. Marthe Aasheim Juul (37) fra SpareBank 1 Kreditt blir direktør for Risiko, analyse og etterlevelse. Thomas Wivestad (39) fra Eika Kredittbank blir direktør for Økonomi og finans og Astrid Kvernes Hyldmo (34) fra SpareBank 1 Kreditt blir direktør for Kreditt og service.

Fra tidligere er det kjent at Ronny Smolan (49) fra SpareBank 1 Kreditt vil lede det sammenslåtte selskapet, mens Terje Gromholt (54) fra Eika Kredittbank blir viseadministrerende direktør med ansvar for Strategi og utvikling.

– Med dette lederlaget på plass vil det nye kredittselskapet være godt rustet til å styrke sparebankenes posisjon som ansvarlige samfunnsaktører innen usikret kreditt, sier Ronny Smolan.

Ny organisering trer først i kraft etter at myndighetene formelt har godkjent søknaden om virksomhetsoverdragelse og sammenslåing, hvor sammenslåing ble offentliggjort og søknad ble sendt i oktober 2023.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Silje Kristine Skogrand

Kommunikasjonssjef SpareBank 1 Kreditt 98 05 33 36

Ronny Smolan

Administrerende direktør i SpareBank 1 Kreditt 97 55 51 78

Sverre Kaarbøe

Styreleder 97 62 02 50

SpareBank 1