Gå videre til innhold
Fra venstre: Frithjof Foss i Union Næringsmegling, eiendomssjef i SpareBank 1 Forsikring Christian Prebe, administrerende direktør i Kredinor Klaus-Anders Nysteen og Oluf Geheb i Eiendomshuset Malling & Co
Fra venstre: Frithjof Foss i Union Næringsmegling, eiendomssjef i SpareBank 1 Forsikring Christian Prebe, administrerende direktør i Kredinor Klaus-Anders Nysteen og Oluf Geheb i Eiendomshuset Malling & Co

Pressemelding -

Kredinor til Sjølyst plass

SpareBank 1 Forsikring AS har inngått en tiårig leieavtale med Kredinor AS i Sjølyst Plass 1-3, sentralt på Skøyen. Kredinor flytter inn med over 400 ansatte i ca. 7.200 kvm i august 2023. På Sjølyst plass planlegges det store oppgraderinger og etablering av varige og fremtidsrettede fasiliteter, tilpasset kommende forventninger til effektivitet og miljøbelastning.

Etter at Kredinor og Modhi fusjonerte tidligere i år, blir Kredinor en av Norges største innenfor inkasso og gjeldshåndtering, med Norden som hjemmemarked. Hovedkontoret legges nå til Sjølyst plass.

- En sentral ambisjon for SpareBank 1 Forsikrings eiendomsforvaltning er å skape et pulserende miljø i og rundt byggene våre. Vi har store ambisjoner for Sjølyst plass og er veldig fornøyde med at en så solid aktør som Kredinor AS identifiserer seg med våre ambisjoner og har valgt Sjølyst Plass som deres nye hovedkontor, sier Petter Haugen, leder for eiendom i SpareBank 1 Forsikring.

- Det at Kredinor har valgt å etablere sitt nye hovedkontor i en våre eiendommer på Skøyen tar vi som bekreftelse på at vi har et godt produkt. Og det produktet skal vi utvikle videre. Vi jobber aktivt med å få frem og styrke fordelene med Sjølyst plass, sier eiendomssjef Christian Prebe i SpareBank 1 Forsikring.

- Plassen ligger ved et av Norges største kollektivknutepunkt, samt at området er meget godt tilrettelagt for sykkeltilkomst. Det å videreutvikle det urbane med spisesteder, caféer og servicetilbud er viktig for oss, samtidig som vi får frem den unike beliggenheten rett ved Bygdøy, med friluftsområder og grønne områder. Vi ser nå frem til å ta imot Kredinor som leietaker sommeren 2023, fortsetter Pebe.

- Det kjennes bra
- Vi fant fort ut at det var naturlig å samarbeide med SpareBank 1 Forsikring om å finne riktig løsning for våre behov til nytt hovedkontor i Oslo, sier administrerende direktør i Kredinor Klaus-Anders Nysteen.

- Etter at vi fusjonerte med Modhi 1. oktober, har det vært viktig for oss å komme på plass under samme tak. At vi allerede nå kan annonsere at vi flytter sammen til Sjølyst Plass 3, viser at vi legger stor vekt på å bygge et enda bedre selskap til det beste for våre kunder og oppdragsgivere. Godt samarbeid må til for å kunne bruke kompetansen vår på best mulig måte. Nå gleder vi oss, og jeg er trygg på at vi vil trives godt, og det kjennes bra når vi fremover skal levere enda bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester, sier Nysteen.

Eiendomshuset Malling & Co ved Oluf Geheb har bistått Kredinor i prosessen, mens Union Næringsmegling ved Frithjof Foss har bistått SpareBank 1 Forsikring.

Emner

Kategorier


Kredinor:

Kredinor AS er Norges største inkassoselskap i antall saker og en ledende aktør innenfor kjøp og forvaltning av gjeldsporteføljer. Selskapet er etablert i Norge, Sverige og Finland med en samlet omsetning på nærmere 1,6 milliarder kroner og 600 ansatte. Kredinor har sin historie helt tilbake til 1876, og er nylig fusjonert med Modhi-konsernet.

SpareBank 1 Forsikring:

SpareBank 1 Forsikring AS er et livsforsikringsselskap og er en heleid virksomhet innen SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Forsikring utvikler og leverer personforsikrings- og pensjonsprodukter. Eiendomsenheten forvalter betydelige investeringsmidler på vegne av selskapet og sine pensjonskunder. Eiendomsporteføljen består av 12 eiendomsselskaper med totalt 152 000 kvadratmeter leieareal. Majoriteten av eiendommene er lokalisert rundt trafikknutepunktene Skøyen og Oslo sentrum.

SpareBank 1 Gruppen:

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Petter Haugen

Petter Haugen

Leder Eiendom, SpareBank 1 Forsikring AS 938 86 345

SpareBank 1