Gå videre til innhold
Modhi Finance AS styrker seg i Norden og kjøper finske Debtia Oy

Pressemelding -

Modhi Finance AS styrker seg i Norden og kjøper finske Debtia Oy

Modhi Finance inngikk tirsdag avtale om å kjøpe det finske inkassoselskapet Debtia OY.
 – Et viktig skritt på veien for Modhi som en tydelig nordisk inkasso- og porteføljeaktør, sier Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance AS.
 
- Kjøpet er viktig for å møte våre kunder som har virksomhet i Norge, Sverige og Finland, noe som betyr at vi må være til stede i disse markedene. Oppkjøpet av Debtia betyr at vi i nær fremtid kan tilby våre kunder både porteføljekjøp og inkasso i Finland, sier Eek-Johansen.

Modhi Finance AS er et heleid datterselskap av SpareBank1 Gruppen AS og tilbyr nordiske finansinstitusjoner inkasso og porteføljekjøp. Selskapet har en uttalt strategi om å være til stede i de landene der hvor kundene er lokalisert. Nå er de i ferd med å etablere seg som en tydelig nordisk aktør i en bransje i sterk utvikling på flere måter, og oppkjøpet må sees i sammenheng med denne strategien. Modhi Finance er allerede representert i det svenske markedet, men har tidligere ikke hatt egen virksomhet i Finland.

Sikrer nye markeder i Norden
- Våre kunder opererer ofte utenfor Norges grenser, og Modhi tilbyr derfor tjenester i det nordiske markedet. Modhi Finance har virksomhet både i Norge og Sverige, og vi er svært glade for at vi nå, gjennom oppkjøpet av Debtia Oy, kan tilby våre kunder både porteføljekjøp og inkasso i Finland.

- Det er mange likheter mellom disse tre nordiske landene gjennom lover og forskrifter for finans- og inkassosektoren, men det er også store forskjeller, kanskje spesielt språk. Det gjør at det viktig for oss å ha lokale inkassovirksomheter på plass, som kjenner markedene, sier Lars Johansson, Director Business Development i Modhi Finance AS.

Utfordrer innkassobransjen
- Vi merker oss et sterkt ønske fra markedet om at en seriøs aktør som Modhi Finance skal utfordre de etablerte aktørene. Noe som ikke minst har vist seg i Sverige, der vi etablerte en virksomhet på kun ni måneder, sier Johansson.

- Vi er veldig stolte over satsingen vår i Sverige. Dette har vært et framgangsrikt prosjekt fra start, som til tross for koronasituasjonen har levert til riktig tid og med høy kvalitet. Allerede ved produksjonsstart kunne selskapet inngå flere kontrakter for kjøp av porteføljer, og nå håper vi å gjøre det samme med Debtia i Finland.

- En enkel beslutning
Debtia Oy ble grunnlagt i 2018 for å utfordre de etablerte aktørene i det finske inkassomarkedet og teller fem ansatte totalt. De holder til i sentrumsnære lokaler i Turku og planlegger å åpne et eget kontor i Helsinki for salg og administrasjon.

- Vi er imponert over at Debtia på så kort tid har installert et helt nytt inkassosystem i det finske markedet. Ved hjelp av dyktige medarbeidere og et høyt servicenivå har de bygget opp en solid virksomhet, spesielt innenfor SMB-inkasso, sier Johansson.

-Sammenslåingen med Modhi Finance er et naturlig skritt for å ta Debtia Oy til neste nivå. Modhi Finance overbeviste oss med sin nordiske strategi og gode samarbeidsmuligheter. Det gjorde at dette var en enkel beslutning for oss å ta, selv om Debtia er et ungt selskap og vi har mye igjen å utrette, sier Mikko Dammert, en av gründerne bak Debtia Oy.

-Vi ser et stort potensial til å fortsette å utfordre og utvikle inkassobransjen sammen med Modhi Finance gjennom å optimalisere kundeopplevelsen og tilby nye tjenester, avslutter Dammert.

Emner

Kategorier


Om Modhi Finance AS:

Modhi Finance AS er en norsk finansinstitusjon som kjøper og forvalter gjeldsporteføljer fra nordiske banker/finansinstitusjoner og store fakturautstedere. Porteføljene består normalt av misligholdte personmarked-fordringer til inkasso.

Modhi Finance er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS.

Om Debtia OY

Debtia ble stiftet i september 2018 av blant annet Mikko Dammert og Thomas Feodoroff som har solid erfaring innen inkasso og porteføljekjøp i Finland. Feodoroff har vært landssjef for Intrum i Finland i mange år og Dammert har flere års erfaring som markedssjef hos Intrum i Finland. Dammert vil fortsatt være ansvarlig for driften i Finland, og skal sammen med driftsleder Emma Kumén og flere nyansatte kollegaer, jobbe for å implementere selskapets felles vekstplan i Finland.

Kontakter

Rolf Eek-Johansen

Rolf Eek-Johansen

CEO / Administrerende Direktør i MOHDI FINANCE AS +47 481 35 171
Lars Johansson

Lars Johansson

Director Business Development i MODHI FINANCE AS +46 722 48 16 17
SpareBank 1