Gå videre til innhold
​Olje lekker ut i norske hager

Pressemelding -

​Olje lekker ut i norske hager

Hvert år lekker olje ut i rundt 200 norske hager. Tusenvis av boligeiere kan ha en oljetank nedgravd i hagen sin uten å vite det. Det kan gi millionskader.

Hvert eneste år opplever flere huseiere marerittet. Store mengder med fyringsolje renner ut fra en tank de trodde var tom - eller som de ikke engang visste at de hadde i hagen.

– Oljeskader blir gjerne svært dyre og det finnes mange eksempler på at inneklimaet i huset har blitt ubehagelig etter en oljelekkasje, sier skadeforebygger Fred Nilsen i SpareBank 1 Forsikring.

– I verste fall kan forurensningen og den sterke lukten gjøre huset ditt ubeboelig og helsefarlig. Det kan ta lang tid å få reparert skadene, og vi kjenner også tilfeller der man måtte rive hele huset etter forurensningen. Oljelekksje kan også gi store forurensningsskader i grunn og grunnvann.

Millionskader
Nilsen forteller at forsikringsselskapene mottar rundt 200 oljeskader fra slike tanker hvert år.

– I SpareBank 1 har disse skadene kostet over 200.000 kroner i snitt. De dyreste skadene har vært på over 1,5 millioner kroner, forteller skadeforebyggeren.

I følge Enova er det fremdeles minst 150 000 nedgravde oljetanker rundt om i Norge. De fleste av disse er 30-40 år gamle, og risikoen for lekkasjer øker for hvert år.

Nilsen minner om at nedgravde oljetanker har begrenset levetid.

– Ståltanker har en levetid på 25-40 år avhengig av grunnforhold. Her er det ikke snakk om hvorvidt de vil ruste, men hvor raskt det vil gå. Glassfibertanker ruster ikke, men kan likevel revne ved bevegelser i grunnen. Det kan også oppstå lekkasjer i tilhørende ledninger, sier han.

Huseiers ansvar
Det er huseier som er ansvarlig for at den nedgravde tanken er i tilfredsstillende stand og ikke lekker. Selv om oljetankene ikke har vært i bruk på flere år, er det som regel oljerester igjen. Derfor utgjør oljetanker en potensiell fare selv om du ikke lenger bruker oljefyren.

Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er også tankeiers ansvar.

Tømmes og graves opp
– Sikkerhetsforskriften i forsikringen slår fast at oljetanker som tas ut av bruk, skal tømmes for olje og graves opp. Rørene der du fyller på oljen og rør mellom tanken og huset må også fjernes. Arbeidet skal utføres av kvalifisert personell, påpeker Nilsen.

Hvis tanken ligger spesielt vanskelig og utilgjengelig til, kan kommunen gi tillatelse til at den blir liggende. Da må den tømmes og renses før den stabiliseres med sand eller grus, slik at den ikke i neste omgang flyter opp ved høy grunnvannstand. Praksisen varierer litt fra sted til sted, så det anbefales at du tar kontakt med kommunen.

Støtteordninger
– Det koster vanligvis rundt 20.000 kroner å få gravd opp tanken på forsvarlig måte. Men det kan bli enda dyrere å la være, sier Nilsen. Forurensningsloven gir boligeier et klart ansvar ved eventuelle lekkasjeskader.

Heldigvis finnes det støtteordninger. Enova gir inntil 10.000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og tank samtidig som du legger om til en fornybar varmekilde.

Har du en oljetank i hagen?
– Mange som har kjøpt hus de siste årene er ikke en gang klar over at de har en slik tank i hagen. Er du i tvil, bør du ta deg en tur rundt huset. Ser du at det kommer opp et par rør langs veggen, et lufterør og et påfyllingsrør, er det mye som tyder på at det er en oljetank der. Da er det viktig å få undersøkt saken, avslutter skadeforebyggeren.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466
SpareBank 1