Gå videre til innhold
Fra venstre: Rune Georg Surland, styreleder SpareBank 1 Mobilitet, Simona Trombetta, direktør kjedeutvikling og tjenester Bertel O. Steen og Petter Kjøs Utengen, daglig leder i Fleks.
Fra venstre: Rune Georg Surland, styreleder SpareBank 1 Mobilitet, Simona Trombetta, direktør kjedeutvikling og tjenester Bertel O. Steen og Petter Kjøs Utengen, daglig leder i Fleks.

Pressemelding -

SpareBank 1 går tungt inn i Norges ledende bilabonnementsselskap

Bilabonnementsselskapet Fleks får inn nye investorer i en rettet emisjon som verdsetter selskapet til rundt 700 MNOK. SpareBank 1 er største deltager i emisjonen med en investering på 255 MNOK. Fleks eies av Bertel O. Steen og har i dag 1 500 biler i flåten. Ambisjonen de neste to årene er å vokse til over 6 000 biler.

Avtalen gjør at SpareBank 1 og Bertel O. Steen blir jevnbyrdige eiere i Fleks med en eierandel på 47,2 prosent hver. Investorene Strømstangen og NWT Media deltar også i emisjonen og sammen med selskapets ledelse representerer de resterende eierandeler i Fleks.

- Vi er svært glade for at SpareBank 1, Strømstangen og NWT Media blir med på Fleks-laget. Fleks får med dette en sterk og langsiktig eierkonstellasjon med fokus på teknologi, innovasjon og kunderettede løsninger. Fleks har store ambisjoner videre og med denne avtalen tilføres selskapet ytterligere kraft og ressurser som blir viktige i utviklingen av bilabonnement, sier Simona Trombetta, direktør for kjedeutvikling og tjenester i Bertel O. Steen og styreleder i Fleks.

Teknologiselskap med kraftig vekst
Fleks har sitt utspring fra Bertel O. Steen og har vokst raskest i sin kategori. I dag har selskapet over 20 000 registrerte brukere av tjenesten. Fleks er bygget på en egenutviklet teknologiplattform med stort potensial for vekst og skalering.

- Vi ser at interessen for bilabonnement øker kraftig, og at stadig flere vurderer denne formen for bilhold. Fleks har allerede doblet antall biler på seks måneder og markedspotensialet fremover er veldig stort. Som neste steg planlegger vi for ekspansjon i flere byer hvor vi ser på blant annet Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand, sier Petter Kjøs Utengen, gründer og daglig leder i Fleks.

Enklere hverdagsøkonomi

Rune G. Surland er styreleder i SpareBank 1-alliansens egen mobilitetssatsing, SpareBank 1 Mobilitet. Han er svært fornøyd med avtalen og forteller at bilabonnement passer godt inn i SpareBank 1s strategiske satsing.

- Vi jobber hele tiden for å gjøre hverdagsøkonomien enklere for kundene. Bilhold er en sentral del av hverdagen for veldig mange, og en vesentlig utgiftspost. Vi ønsker derfor å tilby nye og nyttige løsninger også innenfor dette området. Eierskapet i Fleks åpner flere spennende muligheter som vi gleder oss til å utforske videre, sier han.

SpareBank 1s kunder besøker digitalbanken over 30 millioner ganger hver måned. Denne flaten blir et naturlig utgangspunkt for innovasjon og utvikling sammen med Fleks, forteller Surland.

Bra for miljøet og lommeboka
Norge har store ambisjoner innenfor elektrifisering av bilparken. Regjeringens målsetting er at fra 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler som selges være nullutslippskjøretøy. Bærekraft er også svært sentralt for Fleks´ satsing og plattform.

- I dag er 70 prosent av bilparken vår elektrisk. Innen 2023 skal 95 prosent av bilene på plattformen være elektriske, sier Utengen.

I tillegg til at bilene i seg selv skal bidra til mindre utslipp, er også selve modellen mer bærekraftig, forteller han.

- Et fleksibelt bilhold hvor du får tilgang til bilen når du trenger den, bidrar til at færre trenger å eie bil selv. Det er positivt for både miljøet og lommeboka, sier Utengen.

For SpareBank 1 var bærekraftaspektet en forutsetning for å gå inn i Fleks.

- SpareBank 1 skal bidra til bærekraftige lokalsamfunn over hele landet, og arbeider for å redusere utslipp. Delingsøkonomi og elektrifisering av bilparken er viktige bidragsytere i dette, sier Surland.

Fakta:

Selve transaksjonen skjer ved en rettet emisjon på til sammen 290 MNOK i Fleks som gjennomføres medio juli.
SpareBank 1 investerer 255 MNOK i Fleks, likt fordelt mellom SpareBank 1 Finans Østlandet, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Nord Norge. I tillegg overføres SpareBank 1 Mobilitet med en verdi på 74 MNOK til Fleks i en styrket satsning under felles merkevare.

De overnevnte SpareBank 1-selskapene vil samlet eie 47,2 prosent av aksjene i Fleks etter transaksjonen. Bertel O. Steen beholder tilsvarende eierandel. Investorene Strømstangen og NWT Media deltar også i emisjonen. Sammen med ledelsen i Fleks vil de eie resterende aksjer.

Fleks verdsettes til rundt 700 MNOK etter emisjonen.

Tilretteleggere i emisjonen er Arctic Securities og SpareBank 1 Markets, med advokatfirmaet Selmer som juridisk rådgiver.


Kontaktpersoner:
Rune Georg Surland, styreleder SpareBank 1 Mobilitet – tlf.: 908 22 980
Petter Kjøs Utengen, daglig leder Fleks – tlf.: 930 54 645
Lasse Heimberg, markedssjef Fleks – tlf.: 410 60 614
Simona Trombetta, direktør kjedeutvikling og tjenester Bertel O. Steen – tlf.: 911 00 984

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Rune Georg Surland

Rune Georg Surland

Styreleder SpareBank 1 Mobilitet 90822980
SpareBank 1